Institutet i media

Institutet i media – 2018

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2018-01-15 Dagens Samhälle

”Svensson och Suhonen vet inte vad de skriver om”

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver ett svar på en replik till ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Heller Sahlgren skriver att repliken "visar ett taffligt letande efter hål i den forskning som når slutsatser de inte tycker om".


2018-01-15 SNB/Norrbottens Kuriren

Henrik Jordahl: Sparsamma nyårslöften

Henrik Jordahl, IFN, skriver en krönika i Norrbottens Kuriren om nyårslöften och vår oförmåga att hålla löften, något som har studerats av nobelpristagaren i ekonomi, Richard Thaler. Han tipsar hur vi kan lyckas med löften: "Spänn bågen lagom högt och förenkla igångsättandet."


2018-01-15 Dagens Opinion

LO och Svenskt Näringsliv i rapportkrig

Nättidningen Dagens Opinion skriver att "LO försöker i en rapport visa hur näringslivet har skapat maktkoncentrerade friskolekoncerner med hjälp av skattemedel. Svenskt Näringsliv kontrar med en rapport [författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN] som ska visa att friskolorna presterar bättre resultat. Almega anser att vinstbegränsningarna LO förespråkar främst gynnar de stora skolkoncernerna." 


2018-01-15 Skola & Samhälle

Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”?

Nättidningen Skola & Samhälle publicerar en artikel av Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Ämnet är synen på kunskap och bl.a. referens till boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus henrekson, IFN). Carlgren skriver: "Kritiken av kunskapssynen bygger på en rad medvetna eller omedvetna missuppfattningar."


2018-01-12 Dagens Samhälle

Visar INTE att friskolor är bättre än kommunala skolar

I rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor" försöker Gabriel Heller-Sahlgren [affilierad till IFN] visa att fristående skolor är bättre än kommunala, skriver Sten Svensson med flera i ett debattinlägg i Dagens Samhälle: "Det stämmer inte – några sådana slutsatser går inte att dra från underlaget." Författarna kritiserar även en annan rapport av samma forskare.


2018-01-11 Aftenposten

Holden skal utrede «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet

Norska Aftenposten skriver om att regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska studera hur sysselsättningen kan öka. Professor Lars Calmfors, IFN, ingår i gruppen.


2018-01-11 SVT Nyheter

Fler politiker än tidigare lämnar sina uppdrag

Fler politiker har valt att lämna sina uppdrag den här mandatperioden jämfört med den förra, förklarar SVT. Richard Öhrvall, IFN, intervjuas: "En trend vi sett är att de som är nya i politiken tenderar att hoppa av i lite högre grad än de som vet vad det innebär att vara politiker."


2018-01-10 Sans

Skolan behöver ett nytt paradigm

I magasinet Sans skriver tre av författarna (Inger Enkvist, Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar) till boken Kunskapssynen och pedagogiken om vad som gått fel i den svenska skolan och vad som kan göras för att vända utvecklingen. de förklarar att "möjligheterna till positiv förändring är i dag större än någonsin".


2018-01-10 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Så slipper du skattechocken

I en ledare i SvD skriver Per Gudmundson om framtidens finansiering av den offentliga sektorn. I detta sammanhang nämner han boken "Digitalization, Immigration and the Welfare State" av Mårten Blix, IFN, som visar "att konsumtionen av sjukhusvård i Sverige har stigit med mer än 35 procent de senaste två decennierna. Men antalet arbetade timmar på sjukhusen är oförändrat".


2018-01-09 Centerns Nyhetsbyrå/Hallands Nyheter

Skolans kravlöshet leder oss i fördärvet

I en ledarkrönika i Hallands Nyheter skriver Mathias Grimpe om boken Kunskapssynen och pedagogikens, red. Magnus Henrekson, IFN: "Den ger så många exempel på vad som gått fel, att skolministern för en gångs skull måste tillåta sig vara självkritisk. Den postmoderna pedagogiken drar ner skolan i fördärvet. Och ändå tillåts den fortsätta."


2018-01-09 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Skriva snabbt och långsamt

"Nätet ger också ett oanat stort utrymme för den kvalificerade debatten, " skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Han nämner nationalekonomer bloggen Ekonomistas  och statsvetarbloggen Politologerna som exempel på en bloggar på "god nivå".


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Friskolorna bäst även på det omätbara

Per Gundmundson skriver i en ledare i SvD om en ny skolrapport av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. "Ibland kommer det faktiskt någon som verkligen har granskat utfallet i skolorna och presenterar siffror. Och då visar det sig att friskolor presterar bättre än kommunala."


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat

"För att den traditionella, konservativa högern ska bli en relevant röst igen, måste den hitta tillbaka till sin moraliska kompass." Det skriver Johan Wennström, IFN, på SvD Kultur. Han menar att högern inte får glömma bl.a. "att slå vakt om kunskaperna i skolan genom att återupprätta lärarauktoriteten och traditionella undervisningsmetoder".


2018-01-07 Svenska Dagbladet

”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön”

I ett debattinlägg i SvD skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor". Han förklarar att elever i friskolor ger sina skolor högre betyg för mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar i jämförelse med elever i kommunala skolor.  Ingenting tyder heller på att just vinstdrivande friskolor skulle underprestera.


2018-01-07 Göteborgs-Posten

Henrekson: Pedagogerna tiger ihjäl kritiken

GP:s kolumnist, läraren Isak Skogstad, intervjuar Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Henrekson förklarar att "pedagogerna som vi kritiserar i boken är så tysta. De tiger ihjäl kritiken". Han säger bland annat att visst kan "någon forskare visa att friskolor är lite bättre, men det stora problemet är att hela systemet presterar sämre. Det är därför borgerligheten har svårt att vinna debatten om skolan".


2018-01-06 Dekonstruktiv kritik/aronflam.com

Magnus Henrekson - Sanningen om skolan

I podden Dekonstruktiv kritik med Aron Flam intervjuas Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Flam skriver om intervjun: "Boken går igenom hur man lär sig saker. Det vi vet från vår egen historia och det vetenskapen bekräftar. Dessvärre verkar den svenska skolan ha bestämt sig för att göra tvärtemot de rekommendationer som Magnus och hans medförfattare förespråkar."


2018-01-05 WNPR/Connecticut's Public Media Source for News and Ideas/BBC World News

The Robot Revolution

Är du orolig för att robotar ska konkurrera ut ditt jobbt, är frågan som ställs av amerikanska WNPR i denna radiointervju. I programmet förklarar Mårten Blix, IFN, hur automatisering kan påverka sysselsättningen i Sverige och runt om i världen.


2018-01-03 Sveriges Radio/Ekonomiekot

Ny studie spräcker myten om riskkapitalister

"Folk får sluta när riskkapitalbolagen kommer in, men nya anställs inom några år" förklarar Joacim Tåg, IFN, som intervjuats av Ekot. De som faktiskt råkar illa ut är de med svagast ställning på företaget, säger Tåg och tillägger att den som har arbetsuppgifter som kan flytta till utlandet eller automatiseras löper större risk att bli arbetslös.


2018-01-02 Skolvärlden

Del 5: Så ser Skolsverige på 2017/2018

Skolvärlden har frågat ett antal personer aktiva i skolan hur de ser på skolan 2017/18. En av dessa är Robert Elg, lärare i historia och samhällskunskap och biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund i Malmö, som förklarar att på han önskelista för 2018 står bl.a.: "att fler läser boken Kunskapssynen och pedagogiken” (red. Magnus Henrekson, IFN).


2018-01-02 ETC

Superrika svenskar har fördubblat inkomsterna

ETC skriver i en nyhetsartikel att "de 1 000 rikaste svenskarna har  fördubblat sina inkomster sedan 2009". Daniel Waldenström, IFN, kommenterar: "En fördubbling låter rätt drastiskt. Man ska vara lite försiktig men jag har också sett en tendens till ökning i den yttersta toppen. Aktiepriserna har gått upp och det har varit en högkonjunktur de sista åren, det har gynnat kapitalägarna."


2018-01-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Arbeta längre – och börja tidigare

Lars Calmfors, IFN, skriver om pensionssystemet i en krönika på DN:s ledarsida: "Det finns kostnader för att sluta jobba som inte bärs av individen. Därför är det rätt att justera åldersgränserna." Han önskar att politikerna även ägnar uppmärksamhet åt "tidigare inträde i arbetskraften": "Lägre marginalskatter och studiemedelsregler som premierar examen vid unga år är två förslag som skulle stärka drivkrafterna för tidigare inträde på arbetsmarknaden."


2018-01-01 Sundsvalls Tidning med flera

Reglerna i debatten som ger ett bättre valår 2018

Pär Fagerström har läst Andreas Berghs debattbok som skissar på hur en bättre samhällsdebatt skulle kunna se ut. Recensionen publiceras i ett antal liberala tidningar, bl.a. Sundsvalls Tidning. Han förklarar att Bergh vill "hjälpa liberala debattörer och ledarskribenter att göra bättre ifrån sig i sina dagliga kubbningar i print och, framförallt, i sociala medier".


Aktuell forskare

Therese Nilsson

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
  • Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se