Institutet i media

Institutet i media – 2018

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2018-04-20 Family Wealthreport

What Do US Tax Cuts Mean for Global Investors?

Författaren till denna text i Family Wealthreport ställer frågan i vilken utsträckning skattesänkningar som sjösattes sent under 2017 givit effekt på marknaderna. Han hänvisar till en studie av Alexander Ljunqvist, affilierad till IFN och Smolyansky, som funnit få bevis för att sänkt företagsskatt mellan 1970 och 2010 gav fler jobb eller högre inkomster, förutom under djupa lågkonjunkturer.


2018-04-20 Dagens Arena

Industriavtalet som lönenorm möts av nya utmaningar

I en krönika i Dagens Arena skriver Anna Danielsson Öberg att industriavtalet möts av flera nya utmaningar i sin lönenormerande roll. Hon pekar på att bl.a. Lars Calmfors, IFN, "anser att tjänstemännens löner borde öka än mer – åtminstone för grupper där bristen på arbetskraft är stor, till exempel inom den kommunala sektorn".


2018-04-19 Dagens Arena

Lär av Robin Hood, Magdalena Andersson!

Nordic Economic Policy Review (NEPR) presenterade nyligen sin årliga rapport. Om detta skriver Dagens Arena: "Ett bra första steg för att minska inkomstklyftorna skulle vara en reformerad fastighetsskatt. Anders Borg, Bo Lundgren, Lars Calmfors (IFN), John Hassler, Stefan Ingves, Ola Pettersson, Sandro Scocco, SNS-ekonomerna, Nordea, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, OECD …"

 


2018-04-19 Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad

Ledare: Nysatsa på att alla ska med. Nu även till jobbet.

I en ledare skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad om svenska arbetsmarknad. De hänvisar till Lars Calmfors, IFN.


2018-04-19 Kvartal

En kunskapssyn för nepotism och korruption

Magnus Henrekson, IFN, skriver i en essä i tidskriften Kvartal att ett meritokratiskt belöningssystem är viktigt både för individen och för för hela samhället. Han förklarar att detta inte fungerar i väl dagens skola, trots att "transparenta meritokratiska mekanismer är den enda effektiva metoden för att förhindra korruption, klientelism och nepotism".


2018-04-19 Dagens Nyheter

Offentlig välfärd motverkar inkomstskillnader

DN ekonomi skriver om ett seminarium om ökade inkomstskillnader: "Enligt forskningen bidrar offentliga välfärdstjänster som erbjuds alla invånare på lika villkor, oavsett deras inkomster, till en jämnare fördelning." Lars Calmfors, IFN, förklarade att: "detta är ett argument emot höjda avgifter på offentliga tjänster. Om man höjer dem skulle mycket av den utjämnande effekten försvinna".


2018-04-18 Vårdfokus

Bvc förbättrade både hälsa och livschanser

Vårdförbundets tidning Vårdfokus skriver om forskning av bl.a. Therese Nilsson, IFN, som presenterats på ett seminarium på SNS: "Minskad spädbarnsdödlighet, bättre läs- och skrivkunnighet och ökad livslängd. Det blev resultatet av det första försöket med gratis spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Mest gynnades utsatta barn."


2018-04-18 Dagens PS

Tunga ekonomer sågar regeringens jobbåtgärder

Dagens PS skriver om att SVT Nyheter berättar att ledande ekonomerna inte är imponerade på regeringens förslag på arbetsmarknadsåtgärder i vårbudgeten för att få ut utrikes födda i arbete. Lars Calmfors, IFN, "konstaterar att det allra största sysselsättningsgapet märks bland utomeuropeiskt födda med låg utbildning".


2018-04-18 TT/ Östgöta Correspondenten

Avgifter i vården ökar klyftor

Gratis eller nästan gratis hälsovård, barn- och äldreomsorg och liknande minskar andelen fattiga betydligt, visar en studie som presenterades av finansministern på ett seminarium och som refererades av TT. Deltog gjorde även Lars Calmfors, IFN. Han förklarade att "det är ett starkt argument mot att avgiftsfinansiera offentliga tjänster".


2018-04-18 SVT

Ekonomer sågar partiernas modeller för fler i arbete

Sveriges största utmaning på arbetsmarknaden är att få in de utrikes födda men politikernas förslag är otillräckliga. Det skriver SVT. En av de intervjuats är Lars Calmfors, IFN. Han vill bland annat se lägre ingångslöner, "något som är mycket kontroversiellt" förklarar SVT.


2018-04-18 Östra Småland

Tyst i klassen!

Nils Fredrik Aurelius, tidigare riksdagsman (M) skriver i en krönika på ledarsidan i Östra Småland, skriver om ordning och reda i skolan. Han hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus henrekson, IFN, som redaktör: "Den som vill argumentera för att ordning och reda är en förutsättning för effektiv inlärning kan hämta argument från hjärnforskaren Martin Ingvar" (i boken Kunskapssynen och pedagogiken).


2018-04-18 Norra Västerbotten

Ledare: Vinstfrågan ett cyniskt maktspel

I en ledare skriver Norra Västerbotten om vinst i välfärden och hänvisar till två IFN-forskare, Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren: De har "undersökt den bärande idén till Reepalu-utredningen: påverkar vinster kvaliteten negativt på skolområdet? I Dagens industri (27/3 2018) berättar de om sina resultat. Svaret är nej."


2018-04-17 Dagens Nyheter

Repliker. ”EU gör det svårt att minska flygets klimatpåverkan”

Thomas Tangerås, IFN, skriver i en replik på DN Debatt att flyget ingår i det europeiska systemet för handel av utsläppsrätter vilket gör att nationella klimatpolitiska åtgärder spelar mindre roll för de totala utsläppen. Han förklarar att "den viktigaste klimatpolitiska åtgärden Sverige kan göra är att arbeta för att sänka utsläppstaket inom EU-ETS".


2018-04-17 Arbetsvärlden

”SVT:s Skolkö visade det underliga i kösystemet till friskolorna”

Jonas Vlachos, Stockholm universitet och affilierad till IFN, skriver en krönika i Arbetsvärlden om intagning och kösystem till populära skolor. Han undrar "hur i hela fridens namn Skolverket har kunnat landa i att kötid ska vara en tillåten grund för urval till fristående grundskolor."


2018-04-15 Dagens Industri

Därför blev Löfvens stora löfte ett misslyckande

I en nyhetsartikel skriver DI om varför regeringen misslyckats så kapitalt med att Sverige till 2020 ska ha EU:s lägsta arbetslöshet. ”Hade man gjort större insatser för att förbättra integrationen hade man kunnat lyckas bättre. Arbetslösheten bland inrikes födda är i dag otroligt låg och det är svårt att se att den skulle kunna komma ned ytterligare. Utan det är bland utrikes födda problemet ligger”, säger Lars Calmfors, IFN, till DI.


2018-04-13 Dagens Nyheter

Ewa Stenberg: Sådana vallöften borde förses med varningstext

I en nyhetskrönika skriver DN att finansminister Magdalena Andersson säger att ekvationen med allt fler barn och äldre att ta hand om kan lösas utan skattehöjningar. Det är hon ganska ensam om. Skribenten hänvisar bl.a. till Lars Calmfors, IFN, som sagt: ”Jag kan inte se hur någon regering ska kunna undvika en höjd skattekvot med den personalbrist vi ser de närmaste åren för sjuksköterskor, vårdbiträden, lärare, poliser och andra delar av offentlig sektor."


2018-04-11 Avesta Tidning

REPLIK: Inte säkert att friskolan skulle kosta 13 miljoner - och varför skulle alla elever komma från Mora?

I ett debattinlägg i Avesta Tidning skriver företrädare för Alliansen om etableringen av en friskola: "I forskningsrapporten ”I stället för vinstförbud” (2018) skriver professorn Karin Edmark [affilierad till IFN] att friskolereformen delvis har bidragit till segregationen, men att den stora boven är bostadssegregationen."


2018-04-10 Dagens Nyheter

Repliker. ”Kritikerna av nätläkare tar för lätt på problemen med dålig tillgänglighet”

Mårten Blix, IFN, och Johanna Jeansson skriver i en slutreplik på DN Debatt att de som är kritiska till nätläkarna tar allt för lätt på frågan om den förbättrade tillgängligheten. Otaliga rapporter visar att svensk sjukvård har tillgänglighetsproblem och därtill är väntetider inom vården är en stor väljarfråga.


2018-04-10 Dagens Arena

Rapport: Arbetare är industriavtalets förlorare

6F – fackföreningar i samverkan – har släppt en underlagsrapport om lönenivån, skriver Dagens Arena. Men. argumenterar Dagens Media, 6F är inte de enda som vill se en modernisering av industriavtalet. Bland annat Lars Calmfors [IFN] har argumenterat för att möjliggöra högre löneökningar i de sektorer som skriker efter arbetskraft, som bygg, offentlig sektor och privat tjänstesektor.


2018-04-09 Dagens Nyheter

David Ahlin: Tunga faktorer som talar emot de nystartade partierna

David Ahlin. Ipsos, skriver i en krönika i DN om nystartade partiers chanser att komma in i riksdagen. Han ger lästips: "Forskaren Richard Öhrvall [IFN] skrev nyligen ett inlägg på bloggen Politologerna med fyra förslag för hur rapporteringen kring väljarbarometrar och andra politiska undersökningar skulle kunna förbättras."


2018-04-08 SVT/Agenda

Tar robotarna jobben?

Mårten Blix, IFN, deltog i en diskussion tillsammans med Ola Pettersson, chefekonom LO, i Agenda. Ämnet var digitaliseringen av näringslivet. Blix förklarar att man bör vidareutbilda och satsa på kunskap för att människor i framtiden ska kunna utföra de jobb som digitaliseringen i företag innebär.


2018-04-08 Sydsvenskan med flera

Ledare: Lägg ned AF. Men tro inte att det räcker.

I en ledare skriver Sydsvenskan och Helsingborgs Dagblad om att Alliansen vill avskaffa Arbetsförmedlingen. "Mycket kan vara vunnet om satsningen lyckas." På tala om etableringsjobb referar skribenten till lars Calmfors, IFN: "... blir bara ännu en form av statligt subventionerad sysselsättning, framhåller ekonomiprofessorn Lars Calmfors."


2018-04-07 Aftenposten

Studieverdenens systematiske treghet

Professor Einar Lie skriver i Aftenposten om behovet av att unga kommer snabbare ut i arbetslivet: "Mens vi bruker enorme summer på å forlenge arbeidskarrièren i den sene enden av arbeidslivet, er vi, som professor Lars Calmfors [IFN] nylig påpekte i et foredrag, lite opptatt av hva som skal til for å få vår utdannede arbeidskraft tidligere i arbeid."


2018-04-07 Svenska Dagbladet

Läsarkommentar om låglönejobb

SvD publicerar en läsarkommentar apropå ledaren av Per Gudmundson ”Hellre enkla jobb med låga löner än inga alls” (SvD 27/3). Gudmundsonhänvisar å sin sida till att Lars Calmfors, IFN, rekommenderar "fler enkla permanenta jobb med låga löner" i en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet.


2018-04-06 Liberala Nyhetsbyrån/Avesta Tidning

Ledare: Nätdoktorerna kan effektivisera och avlasta vården

I en ledare som publiceras i Avesta Tidning sägs "att det finns problem i den framväxande branschen av internetdoktorer innebär inte att virtuella vårdcentraler är något dåligt". Skribenten hänvisar till ett debattinlägg i DN av bl.a. Mårten Blix, IFN.


2018-04-05 Dagens Industri

Ekonomistudion: Så stor kan en medborgarlön bli

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av gästerna i DI Ekonomistudio. Bergh förklarar att synens på medborgarlön egentligen inte skiljer vänster- och högersidan så mycket åt: "de flesta är beredda att ge bort. Så grundfrågan är vad man ska göra med den som kan men inte vill försörja sig av egen maskin, ska man sätta den i tvångsarbete eller låta den svälta ihjäl."


2018-04-05 Skånska Dagbladet

Bokris utan lösningar

I en ledare/krönika skriver Skånska Dagbladet att "det är en alarmerande läsning som presenteras av den bostadspolitiska situationen". Skribenten syftar på att DN fram till valet gör en genomgång av några av valets viktigaste frågor, "med hjälp av två ledande nationalekonomer, Laura Hartman och Lars Calmfors [IFN]. Upplägget syftar till att ta fram så tydliga fakta som möjligt om de olika ämnesområdena".
 


2018-04-05 Barometern

Arbetslösheten kan inte förmedlas bort

I en ledare skriver Barometern att "Diskussionen om Arbetsförmedlingen riskerar att ta fokus från det som verkligen stänger ute människor från arbetsmarknaden: Sveriges höga ingångslöner. På tal om privata arbetsförmedlare hänvisar tidningen till Lars Calmfors, IFN: inte heller internationella utvärderingar ger stöd för att privata aktörer generellt fungerar bättre.


2018-04-04 Modern Psykologi

Snygg

Modern Psykologi skriver om utseendets betydelse. I detta sammanhang intervjuas Niclas Berggren, IFN, om sin forskning om vad utseendet betyder i politiken: "Jämför vi två personer med bara en skönhetspoäng i skillnad, så resulterar det i 20 procent fler röster för den som ser bättre ut. Det är en ganska stor och tydlig effekt, säger Berggren till Modern Psykologi.


2018-04-04 Borås Tidning

Matcha det löftet med en bra jobbpolitik

I en ledare skriver Borås Tidning om Alliansens löfte att lägga ner Arbetsförmedlingen och hur jobb kan skapas. Skribenten skriver att "mycket talar dock för att etableringsjobben inte blir någon framgång, vilket Lars Calmfors [IFN] samma dag förutspår på DN:s ledarsida. En hel del tyder på att reformens konstruktion motverkar sitt syfte."


2018-04-04 TT/Göteborgs-Posten med flera

Tullbråket mellan USA och Kina trappas upp

TT skriver om tullbråket mellan USA och Kina. Henrik Horn, IFN, intervjuas. Han förklarar att risken är stor att kriget eskalerar och slutar med ett isolerat USA: "Det är uppenbart att vi befinner oss i en situation där det är väldigt svårbedömt vad som ska hända och att det finns en ganska stor risk att det hela kommer att eskalera."


2018-04-04 El Confidencia

El hombre que ha desmontado la educación finlandesa: “Es un peligro imitarla”

Den spanska nättidningen El Confidencia skriver om skolan i Finland och Gabriel Heller Sahlgrens (affilierad till IFN) studier i ämnet. "Heller Sahlgren förklarar att det var traditionen i det finska utbildningssystemet med lärarledd undervisning och centraliserad organisation som bar Finland till toppen i de pedagogiska rankningarna".


2018-04-04 Göteborgs-Posten

Arbetsförmedlingen är något att vara stolt över

Johan Berg, Arbetsförmedlare, skriver i GP att "en tredjedel av de arbetslösa som får jobb anger att den hjälp som de fått från Arbetsförmedlingen har bidragit till att de fått jobbet". Han skriver vidare att "även professor Lars Calmfors [IFN] har uttryckt att Arbetsförmedlingens anseende delvis är oförtjänt".


2018-04-04 Liberala Nyhetsbyrån/ Norra Västerbotten med flera

Rensa ut flummet en gång för alla

I en ledare skriver Joakim Broman, LNB, om skolans problem: "I boken Kunskapssynen och pedagogiken redogör bland andra professor Magnus Henrekson [IFN] för den postmoderna kunskapssyn som under decennier präglat den svenska skolan. Det är ett pedagogiskt paradigm som innebär att elever ska lära sig ”samtala om” och ”uttrycka och värdera” åsikter i stället för objektiv fakta."


2018-04-03 Offentliga Affärer

Nätdoktor en positiv innovation

Offentliga Affärer skriver om ett debattinlägg i DN av bl.a. Mårten Blix, IFN. Tidningen citerar SKL och från inlägget i Dagens Nyheter: "Det är ersättningssystemen som ska reformeras, inte patienternas efterfrågan på vård, slår debattörerna fast."


2018-04-03 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Integrationen kräver mer från parterna än etableringsjobb

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att det är svårt att se uppgörelsen om så kallade etableringsjobb som en stor framgång för den svenska modellen. Åtgärden är alltför bekväm för parterna. Den är senkommen och därtill otillräcklig.


2018-04-03 Dagens Nyheter

”Nätläkare ger nya möjligheter – låt inte prestige stå i vägen”

Det finns strukturproblem i den digitala orivarat vården som behöver åtgärdas, skriver Mårten Blix IFN, och Johanna Jeansson, skribent, på DN Debatt: "Nätläkare tillgängliga via en app i telefonen är en positiv innovation som tydligt förbättrar primärvårdens envisa tillgänglighetsproblem."


2018-04-01 Svenska Dagbladet

Finland bygger framtidsskola – och riskerar ras i Pisa

I en intervju i Svenska Dagbladet förklarar Gabiel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, "Finland är inne på fel spår med sin nya läroplan. Redan i Pisaprovet 2009 började Finland sjunka från den absoluta topplacering landet låg på vid millennieskiftet".


2018-04-01 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Vådan av fördelar utan förväntningar

Özge Öner, IFN, skriver i en krönika på SvD:s ledarsida om integration att det är skillnad mellan hur den politiska eliten och deras väljare tänker i frågan: "Att ge fördelar till nyanlända utan några uttryckliga förväntningar är kontraproduktivt för deras integration. I värsta fall kan detta leda till att det sociala kontraktet och därmed välfärdssamhället kollapsar."


2018-03-30 Realiaposten

"Men allt har ett pris, hur mycket trygghet ska vi ha?"

Henrik Jordahl intervjuas i Realiaposten. Han berättar om sin forskning och svarar bl.a. på frågan om man kan förvärva kunskaper, som social smidighet, eller är de resultat av arv och tidigt familje miljö? Han beklagar att betyg i ordning och reda tagits bort i skolan.


2018-03-29 Allehanda

Därför bidrar de kommunala bolagen till en farlig maktkoncentration i Västernorrland

Allehanda publicerar en ledare som refererar till ett working paper som bland andra Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, författat. Skribentebh skriver om studien att "det finns stora demokratiproblem kopplade till just framväxten av alla dessa kommunala bolag som nu för tiden sköter om allt ifrån kommunalt varumärkesbyggande till sopor och avlopp".


2018-03-29 Liberala Nyhetsbyrån/Kristianstadsbladet med flera

Vinstfrågan är ett cyniskt maktspel

I en ledare skriver bl.a. Kristianstadsbladet att "skolföretagen gör vinst på verkar inte kvaliteten. Ändå försöker regeringen stoppa dem." Skribenten härnvisar till en rapport av Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. Från rapporten skriver tidningen att det inte finns ett tydligt samband mellan lönsamhet och kvalitet, även när man tar hänsyn till risken för betygsinflation.


2018-03-28 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Så kan vi få veta om reformerna fungerat

Tycka går ju alltid, om frågor som skolval. Och, skriver Andreas Bergh, IFN, i en krönika på DN:s ledarsida "för att få svar kan man vända sig till forskarna". Bergh förklarar att "det är ett vanligt misstag vid utvärdering av reformer att utgå från att det som sker efter en reform, också sker på grund av reformen. Det stämmer så gott som aldrig".


2018-03-27 Dagens Industri

Forskare: Bäst kvalitet i lönsam skola

Henrik Jordahl, IFN, och Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i ett debattinlägg i DI att det inte finns en enda undersökning som visar att lönsamma välfärdsföretag skulle vara sämre än olönsamma. "Vår undersökning tyder på att lönsamhet och kvalitet går hand i hand på svenska grundskolor".


2018-03-27 Svenska Dagbladet

Lydia Wålsten: Slopad arvsskatt ökar jämlikheten

I en ledare skriver SvD att "en avskaffad arvsskatt tycks öka jämlikheten. Det visar forskarna Mikael Eliner [affilierad till IFN], Oscar Erixson och Daniel Waldenström [IFN] i studien “Arvens betydelse för förmögenhetsfördelningen” som presenteras i tidskriften Ekonomisk Debatt.


2018-03-27 Dagens Arena

Hellre otrygg än arbetslös, eller?

I en ledare skriver Dagens Arena om en rapport från AER med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Arbetsmarknadsekonomiska rådet hävdar i sin sista rapport att visstider är en språngbräda till fasta arbeten. Rådet har en poäng, men argumenten är ändå svaga och flera aspekter av analysen fattas."


2018-03-27 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Hellre enkla jobb med låga löner än inga alls

I en ledare i SvD skriver per Gudmundson om en rapport från AER, lett av Lars Calmfors, IFN. "Länge har det förespeglats att arbetsmarknaden genomgår ett skifte. Fasta jobb ut, flexibla anställningar och korta gig in. Men AER visar att dessa anställningsformer bara har ökat marginellt [...]. Tyvärr, eftersom visstidsanställningar samtidigt visas fungera som språngbräda till fasta jobb, särskilt för invandrare."


2018-03-26 Dagens Nyheter

Repliker. ”Glokala företag skapar jobb och robusta regioner”

I en replik till ett debattinlägg av bland andra Magnus Henrekson, IFN, skriver forskaren Bengt Johannisson att "forskarna gör det dock lätt för sig genom att teckna en ofullständig bakgrund till sitt resonemang". Johannisson skriver att "globaliseringstrategin är här alltså defensiv. Den globaliseringsstrategi för ”born global” som IFN-forskarna lyfter fram är den rakt motsatta, alltså direkt offensiv."


2018-03-26 Dagens Nyheter

Fakta i frågan: Hur mår svensk arbetsmarknad?

Lars Calmfors, IFN, är faktakollare av en artikel om arbetslöshet. "För fem år sedan lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU till år 2020. Han har en bra bit kvar till målet." DN förklarar att sysselsättningen i Sverige ökar och arbetslösheten sjunkit under hela 2000-talet men att det är stora skillnader i sysselsättning mellan utrikesfödda och inrikesfödda.


2018-03-23 Norrköpings Tidningar

Lägre löner för fler jobb

I en ledare skriver Norrköpings Tidningar om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet ska läggas ner. "För tre år sedan satte Svenskt Näringsliv upp det Arbetsmarknadsekonomiska rådet, med professorn Lars Calmfors som ordförande. Rådet skulle få verka fritt utan påtryckningar och få komma fram till vilka slutsatser som helst.Ja, så vida man inte råkade tycka annorlunda än Svenskt Näringslivt."


2018-03-23 Dagens Nyheter

”Färre svenska jobb när företag hetsas att internationalisera”

Regeringen startar stödprogram för born globals. Men en snabb internationalisering leder till färre jobb, inte fler, och i värsta fall riskerar regeringens åtgärder att hetsa lovande företag ut i världen innan de är redo, det skriver Shon Ferguson, Magnus Henrekson och Louise Johannesson, IFN, på DN Debatt. Artikeln bygger på studie Born globals – fakta och önsketänkande, utgiven av Karl-Adam Bonniers stiftelse.


2018-03-22 Jönköpings-Posten

Städa upp i löneröran

I en ledare skiver Jönköpings-Posten: "Det LO och regeringen missar är att de ingångsjobb som AER [med Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN] förespråkar skulle gynna arbetsmarknaden som helhet. Sveriges höga ingångslöner har tvingat bort många lågkvalificerade jobb, vilket ökar arbetsbördan för anställda med högre utbildning och mer avancerade arbetsuppgifter."


2018-03-22 Arbetsmarknadsnytt

”Ryktet om tillsvidarejobbens död är betydligt överdrivet”

Arbetsmarknadsnytt (Svenskt näringsliv) skriver om AER:s sista rapportpresentation och sammafattar rapporten: "De traditionella anställningsformerna håller sig på stabil nivå, trots tillkomsten av flexibla anställningsformer. Och visstidsanställningar är en viktig språngbräda ur arbetslöshet och in i tillsvidareanställningar – särskilt för nyanlända."


2018-03-22 Dagens Nyheter

Ny rapport: De lägsta lönerna kan vara lägre

Dagens Nyheter skriver i en nyhetsartikel om Arbetsmarknadsekonomiska rådets sista rapport: "Med de lägst avlönade jobben som språngbräda får åtminstone en del av de utrikes födda en ökad chans att lyckas närma sig de svenska medellönerna." Rpdets ordförande Lars Calmfors, IFN, intervjuas.


2018-03-21 ETC

Den orättvisa skatten på hus

"Det är väldigt dumt att inte utnyttja den effektivaste skatten som dessutom har en bra fördelningsmässig profil", säger Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, till ETC. Den skatt hon syftar på är fastighetsskatten.


2018-03-21 Arbetsvärlden

Lars Calmfors: Behövs enklare jobb med utbildning

Arbetsvärlden skriver om AER:s sista rapport: "Atypiska sysselsättningsformer hotar inte den traditionella anställningen, enligt Arbetsmarknadsekonomiska rådets sista rapport. De senaste tio åren har atypiska sysselsättningsformer ökat i andel med bara ett par procentenheter."


2018-03-21 Dagens Nyheter

Calmfors: Etableringsjobb inte nog för att integrera de nyanlända

DN skriver i en nyhetsartikel om AER:s sista rapport: "Med de lägst avlönade jobben som språngbräda får åtminstone en del av de utrikes födda en ökad chans att lyckas närma sig de svenska medellönerna," Tidningen intervjuar Lars Calmfors, IFN och AER:s ordförande. 


2018-03-21 SR/Vetandets värld

Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckande

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av de som intervjuas i Vetandets värld. SR skriver: "Betygssystemet i skalan A-F fokuserar på elevernas misslyckanden – eftersom en låg prestation i en del av ett ämne inte kan vägas upp av en bättre prestation i andra delar."


2018-03-21 SR/Ekot

Goda resultat för personer med enkla jobb

Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, intervjuas i Ekot om en ny rapport: Olika vägar till jobb. "Det ser ut att ha gått bättre i termer av arbetsinkomster i framtiden för de som kom in på enkla jobb". Han säger "att komma in på lågkvalificerade jobb, och att få till fler av dem skulle hjälpa till i en svår situation".


2018-03-20 Dagens Nyheter

Fakta i frågan: Har antalet poliser blivit fler?

Lars Calmfors, IFN, har faktakollat en artikel i DN om de svenska poliserna blir fler eller färre. Tidningen konstaterar att antalet poliser i förhållande till befolkningen har minskat i Sverige sedan 2010 samt att avhoppen från polisyrket fortsatte att öka under förra året.


2018-03-18 Expressen

Han är rätt man att reformera Sverige

Partierna behöver en Hasslerkommission för att hitta en reformkonsensus, skriver Gunnar Wetterberg i Expressen. I sammanhanget lyfter Wetterberg fram Assar Lindbeck, IFN och SU: "Assar Lindbeck står inte bara för en framstående vetenskaplig gärning, utan har också tagit ett stort ansvar för att utmana politiken med skarpa analyser. Nationalekonomer har inte alltid rätt, men de kan ofta hjälpa till med att lyfta fram och belysa viktiga val. John Hassler närmar sig helheterna på ett sätt som påminner om Lindbeck."


2018-03-18 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Minskat fackligt medlemskap ett hot mot den svenska modellen

Avtalssystemets legitimitet och flexibilitet behöver stärkas, skriver Lars Calmfors, IFN, i en kolumn på DN:s ledarsida. Calmfors förklarar att kollektivavtalen är kärnan i den svenska modellen. "Rätt utformat skapar kollektivavtalssystemet balans mellan arbetstagare och arbetsgivare."


2018-03-18 Dagens Nyheter

Ledare: Peter Wolodarski: Mellanmjölken blir sällan en toppnyhet

I en ledare skriver Peter Wolodarski, DN, om undersökande journalistik och faktakoll: "För att minimera fel och ge en så korrekt bild som möjligt, har DN engagerat två forskare med lång erfarenhet av att granska statistik och samhällsvetenskapliga studier – nationalekonomerna Lars Calmfors och Laura Hartman. Båda har i uppdrag att läsa samtliga utkast till artiklar och komma med övergripande synpunkter på metod, urval och slutsatser."


2018-03-17 Borås Tidning

Hadzialic på scenen igen: ”Hur kan eleven i nian inte veta vad en centimeter är?”

I en ledare skriver Borås Tidning att tidigare skolministern Aida Hadzialic inte kan låta bli att debattera skolan. Som när " förlaget Fri tanke lyckats få henne som paneldeltagare intill professorn i nationalekonomi Magnus Henrekson [IFN], medförfattare till boken ”Kunskapssynen och pedagogiken” (Dialogos),"


2018-03-15 Expressen

Ingen katastrof för Sverige att Nordea flyttar

Expressen undrar om Sverige skulle gynnas av att gå med i bankunionen, som Liberalerna hävdar? Expressen skriver: "Lars Calmfors [IFN] varnade redan i höstas för en snabb anslutning till bankunionen. Risken för att bankerna i Sydeuropa ska gå omkull är fortfarande ”högst påtaglig”, och därmed skulle Sverige tvingas köpa ut andra länders illa skötta banker med svenska skattepengar.


2018-03-14 Dagens Nyheter

H&M hårt pressat inför försäljningsrapport

DN skriver i en nyhetsartikel om H&M och "risker för barnarbete hos kedjans underleverantörer". Fredrik Sjöholm, Lunds universitet och affilierad till IFN, förklarar att storföretagens närvaro i utvecklingsländer gynna utvecklingen: "Det vore trist för Bangladesh om H&M lade ner sina fabriker där. Det finns inte en bangladeshisk kvinna som skulle gynnas av det."


2018-03-14 Dagens Industri

Stefan Löfven: "Allt är inte rosenrött"

Statsminister Stefan Löfven intervjuas i DI. Han vill bjuda in till samtal för att nå en ny bred skatteuppgörelse efter valet. Löfven säger att ”det är så oerhört tydligt att det som behöver göras nu inte går att klara med sänkta skatter. Det är precis det Lars Calmfors [IFN] och Harry Flam också pekat på”.


2018-03-13 Dagens Industri

Kronan och Riksbanken gör Sverige svagare

I en ledare skriver DI att om någon eller några av de svenska storbankerna skulle krascha kommer den svenska staten att råka ut för en stjärnsmäll.Skribenten avslutar: "Men i slutändan kvarstår euroutredaren Lars Calmfors [IFN] slutsats från 1996: frågan är i grunden politisk. Vilket land vill vi vara, vilket Europa vill vi ha och hur gynnar vi bäst svenska intressen?"


2018-03-13 Hela Gotland

Nollsummespel skapar ingen extra välfärd

Fler gotlänningar är fel fokus för Region Gotland. Det viktigaste måste vara att göra ett gott jobb för de medborgare som Regionen redan har, skriver HelaGotland i en ledare. Tidningen hänvisar till en artikel av Andreas Bergh, IFN, i Dagens Samhälle: "han [...] fångar slöseriet i denna ordning mycket tydligare än jag själv har lyckats med".


2018-03-12 ETC

Hur ska vi beskatta de allra rikaste?

I en nyhetstext skriver ETC att "den växande andelen superrika svenskar bör bidra mer, tycker statsministern som har öppnat för ökad beskattning". ETC har intervjuat Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN.  Hon förklarar att att det finns tekniska svårigheter med beskattning av förmögenheter.


2018-03-12 ETC

Så mycket kan Sverige tjäna på en miljardärskatt

Tiden är mogen att strama åt skatterna för de rika, kommenterar Eigil Söderin i ETC. Han hänvisar till forskning av Daniel Waldenström, IFN. "Den gamla etablerade sanningen att kapitalet skulle flöda tillbaka till Sverige när förmögenhetsskatten avskaffades visade sig vara falsk. Ny forskning [...] pekar snarare på det motsatta."


2018-03-12 Dagens Nyheter

Sofia Nerbrand: Kära Ulf Kristersson, befäst inte rädslan genom att bekräfta den

I en ledare skriver DN att "politiker upprepar mantrat för att visa lyhördhet och empati. Men det kan leda fel om rädslorna i stället förstärks". Tidningen hänvisar till Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet som sägs "förklarar väl i sin senaste bok ”Två filter” varför samhällsdebatten domineras av tron att världen ständigt blir sämre – trots att det förhåller sig precis tvärtom på de flesta områden".


2018-03-12 Arbetarbladet

Tord Andersson: Hög tid att beskatta de rika hårdare

Arbetsbladet citerar i en ledare en studie av Magnus Henrekson som publicerats i Nordic Tax Journal 2017. Ämnet är förmögenhetsskatt och tidningen skriver: "Stora förmögenheter och ojämlikt ägande har blivit allt mindre kontroversiellt med åren, konstaterar Magnus Henrekson."


2018-03-11 Dagens Nyheter

Maria Schottenius: Svenskt Näringsliv sänker forskare som inte levererar rätt resultat

Maria Scho9ttenius skriver i DN om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet läggs ner av Svenskt Näringsliv: I verkligheten är alla inte intresserade av oberoende forskning. Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, uttalar sig. Han säger att ”det ansågs oerhört störande att vi sa att man på sikt måste modifiera systemet”.


2018-03-10 Svenska Dagbladet

Gäst Magnus Henrekson: Kan tjänsteexport ersätta varuexporten?

Magnus Henrekson skriver i en gästkrönika på SvD:s ledarsida  om att tjänsteexporten utgör mer än en tredjedel av den totala exporten. "Om en större andel av svensk BNP ska exporteras lär detta förutsätta fortsatt snabb tillväxt i tjänsteexporten. Detta skärper ytterligare kraven på ett gynnsamt svenskt företagsklimat och starka drivkrafter för entreprenörskap."


2018-03-10 ETC

Veckans fråga: Kommer rika att flytta utomlands nu?

De som tjänar allra mest ska bidra lite till, sa Stefan Löfven i en intervju med Aftonbladet i veckan och öppnade för en ny förmögenhetsskatt, skriver ETC. Tidningen intervjuar Daniel Waldenström, IFN. Han förklarar att det inte finns tillräckligt med studier för att helt kunna styrka att rika flyttar utomlands ifall en förmögenhetsskatt införs.


2018-03-09 SR/Studio ett

Ståltullarna och Trump

I Sveriges Radio/Studio ett intervjuas Shon Ferguson, IFN, om konsekvenserna av amerikanska ståltullar. På tal om handelskrig säger han att förhandligar är rätt väg att gå.


2018-03-09 Dagens Nyheter

Tullarna riskerar slå mot arbetare i USA

Henrik Horn. IFN, intervjuas i DN om aviserade amerikanska ståltullar: "De inkomster som skapas i vissa branscher är mindre än de förluster som drabbar andra branscher." Om effekterna på sysselsättningen i USA säger han: "Det råder ingen tvekan om att det kostar arbetstillfällen på kort sikt i andra branscher." 


2018-03-09 Dagens Nyheter

Valåret blir ett test: håller mätningarna måttet?

Kommer opinionsmätningarna att hålla måttet under valåret 2018, undrar DN i en nyhetsartikel. En av de som intervjuas i Dagens Nyheter är Richard Öhrvall, IFN. Han anser att mätningrna behövs: "Man kan diskutera hur bra opinionsmätningarna är, men de är bättre än inga alls."


2018-03-08 Skolvärlden

Jonas Vlachos: Höj kravnivån på nationella proven

De nationella proven ska bli mer styrande. Som en följd av det kommer fler elever få betyg F, förutspår Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i en intervju med Skolvärlden. Själv tycker han att F-nivån borde avskaffas.


2018-03-08 Dagens Samhälle

Alla kommuner vill växa -- men gagnar det verkligen invånarna?

Under vinjetten Perspektiv skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i Dagens Samhälle att när kommuner tävlar om givna resurser så går resurserna åt till att försöka påverka fördelningen utan att några nya resurser skapas. Han förklarar att "mycket talar för att låta människor själva bestämma var de vill bo, samtidigt som varje kommun fokuserar på kvalitet i sina kärnuppgifter och på att de som valt att bbo i den kommunen ska vara nöjda och ha det bra".


2018-03-08 Hufvudstadsbladet

Vad vill Finland med EU och dess roll i världspolitiken?

Finska Hufvudstadsbladet publicerar en debattartikel av Lars Oxelheim, affilierad till IFN, m.fl. Forskarna menar att finska politiker och organisationer tydligare borde artikulera sina ståndpunkter i hur de vill att EU ska utvecklas. Och de bör söka stöd för sina ståndpunkter genom en bred samhällelig debatt om Europafrågor.


2018-03-07 Sveriges Radio/Studio ett

Kritik mot betygskriterierna i skolan

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i Studio ett om kunskapskraven i skolan. Intervjun ingår i en serie reportage: 1) Föräldrar som berättar om sina och sina barns upplevelser av undervisningen 2) Om betygskriterierna och synen på kunskap (bl a Magnus Henrekson intervjuas) 3) Intervju med utbildningsminister Gustav Fridolin 4) Läraren Isak Skogstad intervjuas (kommande).


2018-03-07 Aftonbladet

Ekonomers åsikt är inte alltid sanning

I en ledare skriver Aftonbladet om DN:s ”Fakta i frågan” som innebär att bl a Lars Calmfors, IFN, ska faktakolla texter. Skribenten ifrågasätter: "Varför är Lars Calmfors lämpligare än exempelvis Ola Pettersson, chef för LO-ekonomerna, när det gäller att kvalitetssäkra sanningar om arbetsmarknadspolitiken?"


2018-03-06 Dagens Nyheter

Pia Skagermark: All demokratisk diskussion mår bra av att bygga på fakta

All demokratisk diskussion mår bra av att bygga på fakta, skriv er Pia Skagermark, DN, och förklarar att tidningen har "anlitat två framstående nationalekonomer, Laura Hartman och Lars Calmfors [IFN]. Deras uppdrag är att ge övergripande synpunkter på materialet och komma med förslag till kompletteringar."


2018-03-05 P1 Morgon

Svenskarna har ingen buffert

Daniel Waldenström, IFN, intervjuas i P1 Morgon. Han säger att "de som inte har fast jobb eller ägande i hus eller bostadsrätt har missat den historiska uppgången i kapital när det gäller bostadsvärden och finansiella värden".


2018-03-05 Dagens Nyheter

Roland Paulsen: LO ser inte längre rött och sviker alla som sliter ont

Roland Paulsen skriver på DN Kultur att det inte borde förvåna någon att LO nu varslar om den första generalstrejken sedan 1909. Han skriver om ökad ojämlikhet: "Ja till och med Lars Calmfors [IFN], känd för att i över 25 år ha kämpat för lägre löner, tvingades erkänna att det fick räcka — nu var man faktiskt tvungen att höja lönerna i offentlig sektor (DN 12/2)." 


2018-03-03 Svenska Dagbladet

Özge Öner: Överlever systerskapet den nya klyftan?

Özge Öner, IFN, är ny krönikor på SvD:s ledarsida. I sin första krönika skriver hon om boken The XX factor: How working women are creating a new society, av ekonomen Alison Wolf: "Integreringen av högutbildade kvinnor i traditionellt mansdominerade yrkeskarriärer har lett till en ökning av dessa "nybetalda" yrken, som i stor utsträckning är kvinnodominerade."


2018-03-02 Civilekonomen

Så här skulle vi gjort som ekonomstudenter

Civilekonomen har frågat sju kända civilekonomer vilka råd de skulle ge sig själva som ekonomstudenter om de kunde gå till baka i tiden. En av dessa är Lars Calmfors, IFN. Han ger rådet att läsa nationalekonomi: "Det är en bredare arbetsmarknad än man tror, men det vet man i regel inte om när man är student. Jag vet inga nationalekonomer som går arbetslösa."


2018-03-02 Uppsala Nya Tidning

De flesta trivs med sitt uppdrag

Richard Öhrvall, IFN, intervjuas i Uppsala Nya Tidning. Han har studerat hur förtroendevalda tar sig in i politiken och hur de trivs. Han säger att "de som lämnar sitt uppdrag i förtid gör det oftast för att det inte går ihop med privatlivet. Det är sällan man slutar för att man är missnöjd med själva  arbetsuppgifterna".


2018-03-01 Dagens Media med flera

SvD värvar nya ledarkolumnister

Dagens Media med flera tidningar skriver om att Özge Öner, IFN, är en av flera nya krönikörer på SvD:s ledarsida. Tove Lifvendahl, SvD, förklarar att "med ett dussin skarpa kolumnister, inspel av tidigare medarbetare, en mängd gäster och intervjuer, gör vi tillvaron roligare för oss själva, och, såvitt vi hör från läsarna, även för dem".


2018-03-01 Aftonbladet

Att direktörerna dikterar avtal löser inga problem

I en ledare i Aftonbladet sägs att "fackföreningarna har förlorat medlemmar. Alltså borde facken acceptera att chefer och arbetsgivare får större möjligheter att bestämma över löner och andra anställningsvillkor". Denna slutsats drar, enligt AB, AER med Lars Calmfors, IFN, som ordförande.


2018-02-28 Dagens Opinion

Svenskt Näringsliv stänger ner arbetsmarknadspolitiska rådet

Dagens Opinion berättar att Svenskt Näringsliv lägger ner AER. Det var ett treårigt förordnade som löper ut 1 april 2015, enligt Svenskt Näringsliv. Lars Calmfors, IFN: "I Dagens Nyheter säger Lars Calmfors att han anar att rådet läggs ned efter en rapport som var kritisk."
 


2018-02-28 TT/Eskilstuna-Kuriren med flera

Lärare på friskolor mer nöjda med jobbet

I en rapport som Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, sammanställt för Svenskt Näringsliv visar det sig att lärare i fristående grundskolor, och framför allt i bolagsägda friskolor, ger sin arbetsplats bättre betyg än vad kommunalt anställda lärare gör. Rapporten presenteras av TT och publiceras i ett antal tidningar.


2018-02-28 SNB/Nya Wermlands-Tidningen

Vårdgarantin är bara tomma ord

Henrik Jordahl, IFN, skriver i en krönika i NWT att det behövs utökade möjligheter att betala själv för att få vård i tid. Detta eftersom att det med dagens skatteintag är omöjligt att utan dröjsmål ge högkvalitativ sjukvård till alla som behöver. Han skriver att alla skule tjäna på att fler betalar för sin egen vård ur egen ficka.


2018-02-28 Dagens Industri med flera

Näringslivet kickar Calmfors – lägger ned arbetsmarknadsekonomiska rådet

DI med flera tidningar citerar DN som skriver om att Svenskt Näringsliv lägger ner AER. Huruvida rådet var tänkt att fortleva råder det delade meningar om. Enligt Lars Calmfors startades expertrådet med avsikten att det skulle fortleva länge. Svenskt Näringsliv hävdar däremot att "det rör sig om ett treårigt uppdrag".


2018-02-28 Dagens Nyheter

Svenskt Näringsliv lägger ner Arbetsmarknadsekonomiska rådet

Johan Schück skriver i DN om att AER upphör den 1 april, efter beslut av Svenskt Näringsliv. Tråkigt, men inte överraskande, menar Lars Calmfors, IFN och rådets ordförande. Han förklarar att "det är klart att man på arbetsgivarhåll inte har varit nöjd med en del av rådets analyser". Schück förklarar: "Lars Calmfors syftar främst på fjolårets rapport där rådet ställde sig kritiskt till att industrins löneökningar skulle vara styrande för hela arbetsmarknaden."


2018-02-28 News 55

Läs för ditt barnbarn – det ger dem försprång livet ut!

Lena Adelsohn Liljeroth skriver i en krönika i nättidningen News 55 om ett föredrag av Magnus Henrekson, IFN, som oroade publiken. Föredraget handlade nämligen om dagens skola. Hon frågar sig vad vi kan göra, vi som inte har barn i skolan? Vi som kanske har barnbarn? Hon ger rådet: Läs för dem!


2018-02-26 Finacial Times

History lessons on money supply and demand

I ett Letter to the Editor i Financial Times skriver Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, om likheten mellan utbud och efterfrågan på pengar i slutet av 1970- och början av 1980-talet med Paul Volcker som centralbankschef och Ronald Reagen som president och vad som nu ligger i korten i USA de närmsta åren med Joe Powell som centralbankschef och Donald Trump som president.


2018-02-26 ETC

Sverige står inför en befolkningskris

ETC skriver att det behövs fler än 200 000 nyanställdas i offentlig sektor för att ta hand om den växande äldre och yngre befolkningen. Hur detta ska finansieras skriver ETC att "till och med ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN],[...] som konsekvent propagerat för sänkta löner i 25 års tid, argumenterar i den här frågan för höjda löner och höjd skatt."


2018-02-26 Dagens Nyheter

Faktakoll: Ebba Busch Thors DN-intervju

Ebba Busch Thor har intervjuats i  Studio DN Special. Tidningen har faktakollat hennes påståenden. Vad gäller att tilliten sjunkit skriver DN: "Den senaste upplagan av European Social Survey [...] visar på en marginell nedgång i mellanmänsklig tillit i Sverige sedan 2002, någonting statsvetaren Richard Öhrvall [IFN] uppmärksammade i oktober 2017."


2018-02-26 Arbetsvärlden

Krönika: Hårdare straff drabbar de dömdas barn

Forskning visar hur barn i åldrarna 11-14 drabbas när en förälder döms till fängelse. Sannolikheten att barnet självt döms för ett brott innan 20 års ålder ökar med 40 procent. Om detta skriver Johanna Rickne, Stockholms universitet och affilierad till IFN, i en krönika i Arbetsvärlden.


2018-02-26 Svenska Dagbladet

”Konservatism ramverket för det liberala samhället”

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur att konservatism är en kvalificerad liberalism. Han förklarar att det inte går att bygga ett samhälle bara på frihet, rättvisa och omsorg. Den liberala moralen kommer då till slut att kränkas. Den konservativa moralen behövs "som ett stadigt ramverk för det goda, liberala samhället".


2018-02-23 Arbetet

Mikael Sandström sadlade om från partipolitiken

Mikael Sandström, tidigare medarbetare till före detta statsminister Fredrik Reinfeldt och i dag chefsekonom på TCO, har intervjuats av Arbetet. På frågan om hans favoritekonom svarar Sandström: Magnus Henrekson, chef för IFN. ”Han är väldigt klok”.


2018-02-22 ETC

SD:s flört med arbetarväljare synas i ny rapport

ETC skriver att SD "beskriver ofta sig själva som ett arbetarparti som värnar om svenska arbetare. Men en färsk rapport från tankesmedjan Tiden visar på raka motsatsen." Tidningen skriver att SD vill luckra upp Las: "Med syfte att få fart på anställningarna, vilket enligt bland annat Lars Calmfors,  [...] inte har något stöd i forskningen",


2018-02-22 Dagens Arena

Rapport: SD tar inte arbetarnas parti

I en nyhetsartikel skriver Dagens Arena om att Sverigedemokraterna säger sig driva en politik som är arbetarvänlig. "SD ha en uppluckring och avreglering i arbetsrätten", förklarar tidningen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "SD menar att förändringen skulle leda till ökad sysselsättning, något som exempelvis Lars Calmfors [...] hävdar inte stämmer. En uppluckrad LAS har inte »någon effekt på sysselsättningen och arbetslösheten totalt sett."


2018-02-21 Dagens Samhälle

Kan vi ha en vuxen debatt om riskkapitalbranschen?

Allt för ofta är nyhetsrapporteringen om riskkapitalet negativ, skriver Thomas Röckert och Alen Musaefendic, centerpartiet, i ett debattinlägg i Dagens Samhälle. De hänvisar till forskning av Martin Olsson och Joacim Tåg, IFN. Forskarna visar "att riskkapitalinvesteringar leder till ökad produktivitet."


2018-02-21 7H Affärer

Undersökning: Kvinnor med toppjobb skiljer sig

7H Affärer, en gemensam nättidning för Borås Tidning och Ulricehamns Tidning,  skriver om forskning av Johanna Rickne, affilierad till IFN, och Olle Folke: "För kvinnor som får ett toppjobb inom politiken eller näringslivet ökar risken för att relationen ska gå i kras. Enligt statistiken är dock jämställda relationer bättre rustade."


2018-02-20 Bohuslänningen med flera

Är medborgarlön framtidens välfärd?

Joakim Broman skriver Bohuslänningen m.fl. om boken Pengar för ingenting (Timbro) där Andreas Bergh och Mårten Blix, IFN, skrivit kapitel: "Modellen som Bergh föreslår innebär att det ovillkorade försörjningsstödet trappas av i långsam takt, så att det alltid lönar sig att arbeta. Den tanken är god och mycket användbar oavsett om man förespråkar basinkomst eller inte." 

Läs mer i

Bohuslänningen

Gefle Dagblad

Motala & Vadstena Tidning


2018-02-19 Mentor Newsroom

Företag gillar kollektivavtal

Nätplattformen Mentor Newsroom skriver om AER:s rapport "Hur fungerar kollektivavtalen?", Lars Calmfors, ordförande AER, säger att "det förvånade oss att minimilönerna var ett mindre problem än vi trott". Han föreslår att man ska diskutera en sorts kollektivavtal light som lämnar delar av avtalen utanför.


2018-02-19 Svenska Dagbladet

Storkundernas hårda kritik mot Nordeas planer: ”Girigt”

Svenska Dagbladet skriver om flytten av Nordeas huvudkontor från Stockholm till Helsingfors. Magnus Henrekson, IFN, intervjuas. Han ser flera risker med en eventuell flytt: "Dels att kostnaden för flytten kan bli betydligt högre än planerat, det finns gott om exempel på det. Dels att det kan bli svårt att hitta rätt kompetens till topposter i banken med huvudkontoret i Helsingfors."


2018-02-19 Avesta Tidning

Ledare: För LO blir röda fanor lätt röda skynken så snart fakta visar att Las måste moderniseras

I en ledare skriver Avesta Tidning om att LO kallat M:s förslag att reformera LAS en “en krigsförklaring”. Tidningen citerar Per Skedinger, IFN, som skriver i sin forskningsgenomgång att Las innebär att “[arbetsmarknaden] förändras till förmån för personer med redan stark ställning på och till nackdel för marginalgrupper, främst ungdomar”.


2018-02-19 Dagens Arena

Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna

I en ledare skriver Dagens Arena om en AER-rapport, med Lars Calmfors (IFN) som ordförande: "Om receptet från rådet ska följas är det följaktligen främst kollektivavtalen för arbetare och i synnerhet på den privata sidan som bör tunnas ut." Tidningen avslutar: "Det handlar också om att försvara normen att det är oanständigt att vägra kollektivavtal, det vill säga att behärska den ideologiska hegemonin."


2018-02-18 Skånska Dagbladet

Spenderbyxor på

I en ledarkrönika skriver Skånska Dagbladet att valår kan vara skadliga för vårt lands ekonomi. Tidningen hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som förklarat "att skatterna måste höjas med 45 miljarder för att den offentliga sektorn ska kunna rekrytera personal inom". Skribenten avslutar: "Den dystra slutsatsen är att det blir ett obehagligt uppvaknande på andra sidan valdagen."


2018-02-16 Svensk Tidskrift

En Camel utan filter, tack!

Peter J Olsson har läst och skriver i Svensk Tidskrift om Andreas Bergh nya bok Två filter: "Andreas Bergh har skrivit en insiktsfull och tankeväckande bok som innehåller mycket som är värt att begrunda." Olsson skriver också att det hade varit intressant om Bergh hade diskuterat Jonathan Haidt, som skrivit böcker i ämnet och engagerat sig för ett bättre debattklimat.


2018-02-16 Borås Tidning

Grönbäck: Spelar det någon roll hur LO mår?

Allt färre går med i facket. Hotar det den svenska modellen?, undrar Borås Tidning i en ledare. Skribenten hänvisar till AER och dess ordförande Lars Calmfors, IFN, som nyligen släppte rapporten Hur fungerar kollektivavtalen?.


2018-02-16 Kvartal

"En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet"

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det säger Magnus Henrekson, IFN, i en intervju i en podd för tidskriften Kvartal. Henrekson är redaktör för och medförfattare till boken Kunskapssynen och pedagogiken.


2018-02-15 Dagens Nyheter

Här är skolorna som sätter högst betyg där du bor

I en nyhetsartikel skriver DN om betygsättning: "I genomsnitt fick en friskoleelev i landet 247 meritpoäng, medan en elev i en kommunal skola i genomsnitt hade 220 poäng." Jonas Valchos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att en skolas goda resultat inte säger mycket "om hur mitt barn kommer att lyckas på den skolan".


2018-02-15 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Kommunal – normering bra, men måste kunna göra avsteg

Direkt skriver att Tobias Baudin säger bestämt nej till att Kommunal själva skulle gå över till sifferlösa avtal. Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, sa tidigare i veckan att Kommunals medlemmar skulle kunna tjäna på sifferlösa avtal eftersom det är en sådan stor arbetskraftbrist i offentlig sektor.


2018-02-15 Kommunalarbetaren

Kommunal betonar nyttan med facket

I en nyhetsartikel skriver Kommunalarbetaren om en paneldiskussion som anordnades i samband med att en ny AER-rapport presenterades. Lars Calmfors, IFN, talade om "fripassagerarproblemet": "Tobias Baudin håller med om att detta är en utmaning också för Kommunal."


2018-02-15 Crain's Chicago Business

A Chicago economist weighs in on rent control

I en ledare av William Sander, professor vid DePaul University, i Crain's Chicago Business citeras Assar Lindbeck, IFN och Stockholms universitet. Lindbeck menar att “utöver bombning så är hyreskontroller det mest effektiva sättet att förstöra en stad”.


2018-02-15 DI tv

Ekonomistudion: Larm om valutakrig

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas i DI tv. Han förklarar att det kan bli problem när centralbankerna ska "komma ur dagens gigantiska penningpolitiska experiment".


2018-02-15 Arbetsliv

Ny rapport föreslår mer flexibla kollektivavtal

Arbetsliv skriver om en AER-rapport om kollektivavtal: "kollektivavtalen upprätthålls i dag av arbetsgivarna. Och då blir det allt viktigare att arbetsgivarna upplever kollektivavtalen som attraktiva" säger Lars Calmfors, IFN.


2018-02-15 Dagens Samhälle

Vilket EU vill vi ha och hur driver vi utvecklingen dit?

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver bl.a. Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierrad till IFN, om boken Europaperspektiv 2018 – EU i en världsordning under omvandling. "Det är hög tid för våra politiska partier att börja diskutera dessa frågor och få igång en välbehövlig debatt om vilket EU som Sverige bör sträva att forma i närtid."


2018-02-15 Arbetsvärlden

Ny studie: Sifferlösa avtal ger främst lönespridning

Arbetsvärlden skriver om en AER-rapport. Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, citeras. "Studien kan inte visa på en tydlig generell ökning av månadslönen under de här åren, snarare är effekten en ökad lönespridning." Per Skedinger säger: "Det verkar som att marknadskrafterna har påverkat lönerna för sjuksköterskorna".


2018-02-15 Arbetet

Elisabeth Lindberg: Låt löner i offentlig sektor gå före

I en ledare skriver Arbetet att "Lars Calmfors [IFN] har rätt, lönerna i offentlig sektor måste höjas". Så varför löser inte arbetsmarknadens parter problemet med "arbetet i välfärden " undrar skribenten: "Jo, för att den offentliga lönekakan bakas av de politiska partierna. Och de har lovat varandra att aldrig låta offentlig sektor växa snabbare än den övriga ekonomin. Inte ens när det är ekonomiskt motiverat."


2018-02-14 14 Livemint

Rent control is crippling India’s richest city

E-tidningen LiveMint skriver att "Mumbai är ett skolexempel på alla de dåliga sätt som hyreskontroll påverkar beboligheten i en stad”. Skribenter citerar Assar Lindbeck, IFN, “utöver bombning så är hyreskontroller på många sätt det mest effektiva sättet att förstöra en stad. ”


2018-02-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Gärna höjd lön i Bangladesh – men först rejäla fackliga rättigheter

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det är synnerligen svårt för oss i Sverige att avgöra vad som är en rimlig löneökning för fabriksarbetare i Bangladesh eller Kina. Däremot kan vi bidra till att de som faktiskt vet – arbetarna själva – får mer att säga till om". Han avslutar: "Nästa gång du köper en billig skjorta, fråga gärna vad textilarbetarna har i lön - men fråga ännu hellre om de har rätt att bilda fackföreningar."


2018-02-14 Publikt

Professor vill ha sifferlösa avtal för bristyrken

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST, skriver om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande. Publikt hänvisar till en intervju med honom i DN: Sifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken.


2018-02-14 Metro

Dramatisk minskning i andelen fackligt anslutna: "Handlar om en värderingsförskjutning"

Metro skriver om en ny AER-rapport och förklarar att andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. "Det handlar alltså om en nedgång med 16 procentenheter – och det är ganska mycket", säger Lars Calmfors, IFN.


2018-02-14 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Svenska modellen avvecklar sig själv

I en ledare I SvD skriver Per Gudmundson att nackdelarna med den svenska (arbetsmarknads)modellen är uppenbara. Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som är ordflörande för AER: "Rådet pekar på Tyskland. Där sjönk kollektivavtalens täckningsgrad med nära en tredjedel på tre decennier. Det kan hända också här."


2018-02-13 Dagens Industri med flera

Professorn: Kollektivavtalen hotas om inte facken lyssnar

I en nyhetsartikel i DI med flera förklaras att Arbetsmarknadsekonomiska rådet "har hittat den svaga punkten på svensk arbetsmarknad. Nu varnar nationalekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] facken för att inte lyssna på de små företagen.


2018-02-13 Hotellrevyn

Branschföretag gör tummen upp för kollektivavtal

Hotellrevyn skriver om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Företagare i hotell- och restaurangbranschen är mer positiva till kollektivavtal än företag i andra branscher." Calfors citeras: "På företag där det finns en lokal fackklubb tycker man att det underlättar kommunikationen med de anställda och att det är lättare att förankra olika beslut."


2018-02-13 TT/ Sydsvenskan med flera

Flexiblare regler räddar kollektivavtalet

TT skriver i en nyhetstext om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande att "storföretag är generellt positiva till kollektivavtal, medan mindre företag inte är lika förtjusta. Det tyder på de fackliga avtalen med arbetsgivarorganisationerna är bättre anpassade till storföretag".


2018-02-13 Direkt/Dagens Industri med flera

Löneavtal: sifferlösa avtal kan motverka brist

DI skriver att "sifferlösa avtal gör att marknadskrafterna slår igenom mer på lönerna och fler sifferlösa avtal kan därför vara ett sätt att minska den arbetskraftsbrist som i dag finns i bland annat offentlig sektor. Det säger Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) ordförande Lars Calmfors [IFN]."


2018-02-13 Arbetsvärlden

När företagen får önska om kollektivavtalen

Arbetsvärlden (TCO) skriver i en ledare att Lars Calmfors, IFN, och AER presenterat "företagens önskelista på mer attraktiva kollektivavtal. Men facken har andra bevekelsegrunder." Skribenten förklarar att "fackföreningsrörelsens intressen måste givetvis vara att se till medlemmarnas anledningar till att gå med i facket".


2018-02-13 Lag & Avtal

Calmfors: Kollektivavtalen upprätthålls av arbetsgivarna

Lag & Avtal, en tidning om ar betsrätt, citerar Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER som släppt en ny rapport: "Kollektivavtalen upprätthålls i dag av arbetsgivarsidan". Tidningen konstaterar att "bara 15 procent av de tillfrågade skulle helst slippa kollektivavtal, mest kritiska är man inom byggbranschen".


2018-02-13 Kommunalarbetaren

Baudin: Inga sifferlösa avtal

I Kommunalarbetaren säger Tobias Baudin, Kommunal, att förbundet aldrig kommer tillåta att undersköterskor dra iväg och lämna andra kommunalare på efterkälken när det gäller löneökningar. Han säger det som en kommentar "till Lars Calmfors utspel om att Kommunal borde gå med på sifferlösa avtal för att rädda kollektivavtalen".


2018-02-13 Fastighets folket

2 av 10 fastighetsföretag vill slippa kollektivavtal

Tidningen Fastighet folket skriver om en AER-rapport: "7 av 10 företag i fastighetssektorn är för kollektivavtal även om fackets ställning skulle försvagas, medan 2 av 10 vill slippa." Företagen lyfter fram kollektivavtalets minimilöner som ett mindre problem än vad vi hade trott, sa Lars Calmfors. IFN och ordförande för AER.


2018-02-13 Altinget med flera

Vårdens löner måste få öka mer

Nättidningen Altinget skriver om en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Industrin ska ha lägre löneökningar och offentliganställda högre", det anser Lars Calmfors i en ny studie om effekten av sifferlösa avtal på sjuksköterskornas löner.


2018-02-13 Svenska Dagbladet

Professor varnar: ”Den svenska modellen är hotad”

Lars Calmfors, IFN, uppmanar facken att bli mer flexibla för att rädda kollektivavtalen skriver SvD i samband med att en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterats: "Många arbetstagare tycker inte att det är lika viktigt längre att vara med i facket, kanske för att man har blivit bortskämd och tar de fördelar som kollektivavtalen innebär för givna".


2018-02-12 Dagens Nyheter

Calmfors: Höj skatten så att de offentliganställda kan få högre löneökningar

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Dagens Nyheter, om Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport. Han förklarar att offentliganställda bör få större löneökningar än övriga arbetsmarknaden: "Varje slags regering kommer att tvingas höja skatterna för att finansiera det."


2018-02-11 SVT/Idévärlden

Den goda ojämlikheten

Andreas Bergh, IFN, framför i tv-programmet Idévärlden att det finns rättvis ojämlikhet. Han argumenterar för att stora inkomstklyftor kan vara både rättvisa och försvarbara. Hans motståndare i diskussionen är författaren Per Molander och filosofidoktorn Katharina Berndt Rasmussen.


2018-02-09 Svenska Dagbladet

Tacksamhet över frihet och en påse bananer

Johanna Möllerström, Humboldtuniversitetet och affilierad till IFN, skriver under vinjetten Vykortet på SvDs ledarsida om glädjen över att Berlin inte längre är en stad som delas av en mur: "Och det som har gjort allt detta möjligt är frihet, individualism och marknadsekonomi."


2018-02-08 Svenska Dagbladet

Varför har LO lånat SD:s bildspråk?

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om en valfilm från LO. Han "anar en strategi från arbetarrörelsen som knappast handlar om omsorg om svenska arbetare". Wennström skriver att LO "använder ett sverigedemokratiskt bildspråk [...] Ett djävulskt diskursivt verktyg för att, mitt framför näsan på borgerligheten, möjliggöra en S/SD-allians".


2018-02-07 Avesta Tidning med flera

Anders Jonsson: Låt akademiker jobba högre upp i åren innan de får full pension

I en ledare i Avesta Tidning med flera slås fast att "vi måste arbeta längre upp i åldrarna för att få hyggliga pensioner när medellivslängden ökar". Skribenten hänvisar till förslag av Lars Calmfors, IFN: Lägre skatt och studiekostnader för den som blir klar med studierna tidigare".


2018-02-07 Affärsvärlden

Ompröva rubbet

Erik Hörstadius skriver i en krönika i Veckansaffärer om "den skriande bristen på innötning av kunskap". Han hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (red Magnus Henrekson, IFN).


2018-02-07 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Vi måste vänja oss sig vid att räntorna kommer att förbli låga

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida: "Förväntningar om högre inflation i USA har ruskat om världens börser. Men det mesta tyder på att de senaste decenniernas låga realräntor är här för att stanna. Politiken måste anpassas till det."


2018-02-07 Shifter

Derfor går det bedre med gründere i Sverige enn i Norge: «Den norske arbeidsmoralen» pekes ut som en av årsakene

Den norska nättidningen Shifter intervjuar bl.a. Joacim Tåg, IFN, om att Sverige ofta ligger i topp vad gäller entreprenörskap. Tåg säger: "Jeg tror det har vært ganske avgjørende at Sverige åpnet opp for utenlandsk kapital og arbeidskraft". För norsk del anser han att "den norske oljebransjen har stått for veldig mye teknologisk innovasjon. [...] burde skape insentiver for å bygge konsentrerte oppstartsmiljøer rundt de største industriene i landet".


2018-02-07 Arbetet

Elisabeth Lindberg: S måste hitta sin konflikt mot M

I en ledare i Arbetet hänvisar skribenten till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Vlachos är känd från debatten om den svenska skolans problem och undrar varför inte motsvarande forskning som pågår i skolsektorn sker för rättsväsendet. Det är en bra fråga."


2018-02-07 Motala & Vadstena Tidning med flera

Arbetsrätten måste uppdateras

I en ledare skriver bl.a. Motala & Vadstena Tidning om LAS. Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN som förklarat "att LAS innebär att “[arbetsmarknaden] förändras till förmån för personer med redan stark ställning på och till nackdel för marginalgrupper, främst ungdomar”.


2018-02-02 TT/Dagens Industri med flera

Experter: Höjda kapitalskatter motar klyftor

Höjda kapitalskatter skulle motverka de stadigt stigande inkomstklyftorna, anser några ekonomiprofessorer. En av de av TT intervjuade är Lars Calmfors, IFN. Han säger: "Kapitalinkomster är lågt beskattade." Han menar att arvsskatt och ingen fastighetsskatt skulle kunna införas igen i någon form.


2018-02-02 AFP/France 24 and more

With Kamprad gone, will Ikea lose its compass?

Efter Ikea grundaren Ingvar Kamprads bortgång, citeras Magnus Henrekson, IFN, av nyhetsbyrån AFP, ”Ikea har ingen ledare” varnade näringslivsforskaren Magnus Henrekson [...] och antydde att företaget kunde tappa sin riktning utan ledare, efter Kamprads frånfall.


2018-01-31 ETC

Därför hyllas inte Kamprads söner

Göran Greider skriver i ETC om Ikeas grundare Ingvar Kamprad som gått bort. Han menar att "borgerligheten vill ha växande klyftor". I sammanhanget nämner han Magnus Henrekson, IFN som sägs konstatera att ”forskningen om entreprenörskap har formligen exploderat under de senaste 15 åren".


2018-01-31 Yahoo! UK & Ireland

Tories are more attractive than socialists, claims study

Yahoo! UK & Ireland publicerade en artikel om “en studie av Institutet för Näringslivsforskning i  Sverige  att högerpolitiker upplevs som mer fysiskt attraktiva än vänsterpolitier.” IFN forskarna som är anvariga för studien är Niclas Berggren och Henrik Jordahl.


2018-01-31 Dagens Industri

Världen slår tillbaka efter Trumps handelshot

Att USA inför tullar på kinesiska solpaneler och tvättmaskiner "har ytterligare retat upp EU-företrädare som varnar för att USA:s hårdföra retorik undergräver både den globala världshandeln och landets egen ställning internationellt" skriver DI. Henrik Horn, IFN, intervjuas: "Det handlar om att signalera till Donald Trump att det här kan bli kostsamt."


2018-01-31 Uppsala Nya Tidning

Pengar för ingenting – en bra idé?

I en krönika på ledarsidan i UNT skriver Sebastian Sundel om medborgarlön och en antologi (Timbro) där Mårten Blix [IFN] "räknar med att det skulle kosta staten 525 miljarder kronor att ersätta befintliga trygghetssystem med medborgarlön". Sundel skriver att det "allvarligaste problemet med att ersätta dagens trygghetssystem med medborgarlön är dock att principerna för den generella välfärdspolitiken skulle utmanas i grunden".


2018-01-30 Canberra Times and more

Time to stop fixating on Finland

Canberra News skriver att Australien “är fast i en gammal myt att Finland är en utbildningsutopi som Australien bör efterlikna”. Artikeln refererar till en studie av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, et al: "Policy och pedagogik i Finland innan PISA 2000 var mer traditionell och involverade tester och prov. Finlands förändring mot en mer progressiv utbildningsmodell föregick Finlands fall i PISA".


2018-01-30 Dagens PS

Kamprads ”dödsplan” – söner avslöjar strategin

Dagens PS skriver om att Magnus Henrekson, IFN; i samband med Ingvar Kamprads bortgång höjt "ett varningens finger och befarade att Ikea riskerar att bli ”herrelöst” med ett bolag positionerat bakom stiftelser utomlands och drivet av anonyma tjänstemän."


2018-01-30 Sala Allehanda med flera

Sakine Madon: Gå gärna emot arbetslinjen - men utan lön 0 delningar

Sakine Madon skriver i en ledare i bl.a. Sala Allehanda om medborgarlön. Hon hänvisar till Andreas Bergh, IFN "Han [...] menar att steg mot det inte behöver vara särskilt radikalt. Bergh påpekar att dagens välfärdsstat dras med de problem som medborgarlönens kritiker varnar för."


2018-01-29 The Mail on Sunday and more

Conservatives are more attractive than liberals

I en artikel i The Mail on Sunday bland andra citeras en studie av Niclas Berggren: “Högerpolitiker ser bättre ut [än vänsterpolitiker] i Europa, USA och Australien. Förklaringen kan vara att vackra människor tjänar mer vilket gör dem mindre intresserade av att stödja omfördelning.”


2018-01-29 Dagens Nyheter

Ikeas framtid oviss – slitningar kan uppstå

DN Ekonomi skriver om vad som kan hända med Ikea efter grundaren Ingvar Kamprads bortgång. En av de som intervjuas är Magnus Henrekson, IFN: "I många familjeföretag coachar man ju barnen från tonåren och uppåt med utbildningar, allt tyngre operativa roller och styrelseuppdrag. I Ikea har barnen kommit upp i organisationen först i mogen ålder."


2018-01-29 TV4 Nyheter

Ekonomiprofessorn om Ikea: "Det finns orosmoln"

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i TV4 Nyheter med anledning av att Ikeas grundare Ingvar Kamprad avlidit. Henrekson varnar för att den Ikeakultur som Kamprad skapade (bl.a. konstadsmedvetande och långsiktighet) kan gå förlorad med nästa generation.


2018-01-29 TT/Sydsvenskan med flera

Ikea riskerar bli herrelöst

I en TT-intervju (som publiceras i 30-talet tidningar) med anledning av att Ingvar Kamprad, Ikeas grundare, gått bort förklarar Magnus Henrekson, IFN, att Ikea nu kan riskera att bli tjänstemannastyrt. Han förklarar vidare: "Kamprad har alltid sagt att han genom stiftelserna säkrat Ikeas framtid. Jag är tveksam till det."


2018-01-29 Skola & Samhälle

Sverker Lindblad: Bekymmersamt om pedagogiska problem

I nättidningen Skola & Samhälle skriver Sverker Lindblad (en refuserad artikel, tänkt som svar på Magnus Henreksons kritik att pedagoger tiger ihjäl kritiken av skolan). Lindblad skriver; "Vad jag reagerat mot är att Henrekson bortser ifrån de sociala realiteter som verkar i skolväsendet och som är av avgörande betydelse för skolans verksamhet och resultat."


2018-01-29 Delivered and more

Lighting up your Intrapreneur

Logistik magasinet Delivered citerar Lars Persson, IFN, avseende intraprenörskap. Enligt Persson, är intraprenörskap tämligen vanligt i Sverige, delvis på grund av den höga tilliten som finns här. “Anställda i firmor oroar sig inte för att deras idéer inte kommer att erkännas eller att ledningen tar idéerna och presentera dessa som sina egna. Detta skapar ett gynnsamt klimat för nya idéer.”


2018-01-27 Göteborgs-Posten

Skogstad: Flumskolan är en borgerlig skapelse

Något har hänt i skoldebatten skriver Isak Skogstad i GP och förklarar att katederundervisning inte längre är kontroversiellt: "Magnus Henrekson [IFN], menar att borgerligheten missförstår marknadsekonomi då de skapade ett system där skolor konkurrerar med höga betyg och låga krav på elevernas ansträngning."


2018-01-26 Fokus

Flyttstriden

Under vinjetten "Veckans bråk" skriver Fokus om regeringens beslut att flytta ut fler myndigheter från Stockholm: "Henruik Jordahl [...] framhöll att Riksrevisionens tidigare genomlysning av myndighetsflyttar funnit att kostnaderna underskattas. "Det kostar mer än vad man tror" sa Henrik Jordahl.


2018-01-25 Lag & Avtal

Lars Calmfors: ”Som expert måste man ha integritet”

Lag & Avtal har intervjuat Lars Calmfors om att vara expert. Tidningen skriver att han "vägrar gå någons ärenden. Han har stämplats som både vänsterekonom och högerekonom". Calmfros själv säger: "I debatten beskyller man ofta den med annan uppfattning för att ha onda avsikter. Det har jag aldrig kunna förlika mig med."


2018-01-25 Svenska Dagbladet

Henrik Jordahl: Makten före välfärden

Henrik Jordahl, IFN, är gästkrönikör på Svenska Dagbladets ledarsida. Han skriver om att regeringen går vidare med förslaget att införa ett vinsttak i välfärdssektorn: "Varken ministrar i regeringen eller utredare på departementen har obegränsat med tid och kraft. De är skyldiga oss skattebetalare att ägna sig åt de verkliga problemen. Men i stället sitter vår regering och köpslår med Vänsterpartiet för att klamra sig fast vid makten."


2018-01-24 Kansan Uutiset

Ikääntynyt työntekijä irtisanotaan Suomessa herkemmin kuin Ruotsissa

Den finska tidningen Kansan Uutiset skriver om en studie av bl.a. Per Skedinger, IFN, under ruibriken "Äldre anställda är mer utsatt i Finland än i Sverige". I studien jämförs uppsägningspraxis i multinationella företag som är verksamma både i Finland och i Sverige. Det handlar i första hand om den svenska turordningsregeln vid uppsägning.


2018-01-24 Plåt & Vent Magasinet

Kongress med tankar om framtiden!

I en ledare skriver förbundsordförande Jörgen Rasmusson i Plåt & Vent Magasinet om årets kongress. Han hänvisar till forskning av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, som visar: "att entreprenörskap leder till positiva spridningseffekter och rent av kan betraktas som en egen tredje produktionsfaktor som skiljer sig från arbete och kapital och borde därför beskattas annorlunda".


2018-01-24 Kristianstadsbladet med flera

Skatta försiktigt

I en ledare skriver Kristianstadsbladet med flera tidningar om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Att göra alltför drastiska förändringar och att återinföra skatter som avskaffats eller sänkts för bara några år sedan, skapar osäkerhet och gör det svårare att planera för människor och företag."


2018-01-24 Svenska Dagbladet

”Vallgårda har missförstått analysen”

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en slutreplik i den debatt i SvD som började med ”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön” att "det finns ett positivt samband mellan andelen fristående skolor och elevernas genomsnittliga mjuka utfall på kommunnivå, även när man justerar för elevsammansättningen".


2018-01-24 Asian Scientist Magazine

Feeling a city's economic puls

Yves Zenou, Monash University och affilierad till IFN,deltog i 2017 SMU konferensen om stads- och regionalekonomi, som hölls i Singapore. Asian Scientist Magazine skriver: En stads inneboende nätverk innebär att människor, företag, byggnader och transportmedel kan få långtgående, ibland oväntade effekter på varandra.


2018-01-23 Publikt

Forskare: Höga kostnader för myndighetsflytt

Publikt (fackförbundet ST) citerar Henrik Jordahl i Ekot om flytt av myndigheter från Stockholm: "Flytt av statliga myndigheter har varit både dyra och ineffektiva", säger Jordahl.


2018-01-23 Dagens Arena

Tre ekonomer: Så ska Sverige få bättre tillväxt

Dagens Arena intervjuar tre ekonomer. En av dessa är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN. När hon ska föreslå reformer för att öka svensk tillväxt vill hon sänka skatten på arbete och införa fastighetsskatt.


2018-01-22 Skola och Samhälle

Sten Svensson: Debatten om kunskapssyn och arbetsformer

I nättidningen Skola och Samhälle skriver Sten Svensson, Katalys och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning om boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus Henrekson, IFN): "De hävdar att jämlikhet och arbetsformer prioriteras framför att eleverna ska lära sig kunskaper." 


2018-01-22 Sveriges Radio/Ekot med flera

Forskaren: Myndighetsflytt kostar mer än vad man tror

Henrik Jordahl intervjuas i Ekot om regeringens flytt av biståndsmyndigheten Sida från Stockholms innerstad till söderförorten Botkyrka. "Det kostar mer än vad man tror," säger Jordahl om flytten som han tycker är dåligt förberedd: "Det har ju annonserats myndighetsflyttar tidigare av regeringen. Och jag tycker att man hade kunna gå långsammare fram och analyserat en och en noggrannare. I synnerhet som man inte har gjort detta tidigare."


2018-01-22 Länstidningen Östersund

Olydiga forskare vill höja skatten

I en ledare skriver Länstidningen Östersund att när Daniel Waldenström, IFN, med flera "påstår att växande förmögenheter och stora arv är ett problem för samhället svär de i kyrkan" (SNS-rapport). Tidningen skriver: "Försöken att tysta och begränsa den akademiska friheten slog tillbaka mot SNS förra gången. Trovärdigheten sjunker snabbt om en organisation som säger sig vara oberoende viker ner sig för sina finansiärer och tystar olydiga forskare."


2018-01-21 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Auf Start-Ups ist kein Verlass

Forskning av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, tillägnas en krönika i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung författad av Maja Brankovic. Hon jämför svenskt och tyskt näringsliv mot bakgrund av forskningen om vilka företag som skapar jobb och i vilka företag som produktiviteten höjts.


2018-01-21 Expressen

Gunnar Wetterberg Mer rättvist att beskatta gamla pengar än nya

"Ärvda pengar håller på att bli alldeles för viktiga. Det är hög tid att göra kapitalbeskattningen mer effektiv." Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika på Expressens ledarsida. Hasn hänvisar till en SNS-rapport av Daniel Waldenström, IFN, med flera.


2018-01-21 SVT

Nationella prov halveras: ”Skolan sviker eleverna”

Magnus Henrekson har apropå att regeringen från 1 januari halverat antalet nationella prov i gymnasiet intervjuats i SVT Agenda om utvecklingen i den svenska skolan. Han förklarar att målen i läroplanen är väldigt svåröversatta, fluffiga och otydliga. Detta skapar stora kvalitetsskillnader och gör att skolan sviker eleverna.


2018-01-20 Arbetarbladet

Partierna måste sluta bluffa om skatterna

Arbetarbladet skriver i en ledare att "45 miljarder. Så mycket förkunnar ekonomiprofessorerna Lars Calmfors [IFN] och Hans Flam i en intervju i Dagens Industri i veckan att skatterna måste höjas för att välfärden skall kunna upprätthållas på dagens nivå."


2018-01-19 Dagens Arena

S måste våga använda F-ordet

I en ledare skriver Dagens Arena om en skatterapport författad av bl.a. Daniel Waldenström, IFN, och Åsa Hansson, affilierad till IFN: "De kommer till den bestämda slutsatsen att Sverige borde införa en fastighetsskatt." Skribenten fortsätter: "Socialdemokraternas rädsla för att uttala F-ordet förstärker istället intrycket av att valstrategin är att försöka övertrumfa högern när det gäller repression [...]. Tragiskt."


2018-01-18 Ekonomiekot

Ett år sedan Donald Trump tillträdde

Ekonomiekot har intervjuat Henrik Horn, IFN, som säger att Trump är på god väg att infria sin vallöften. Han förklarar att USA dragit sig ur TTP-avtalet och startat omförhandlingar av Nafta-avtalet. USA har dessutom använt olika amerikanska regler för att unilateralt inför importrestriktioner.


2018-01-18 Liberala Nyhetsbyrån/Kristianstadsbladet med flera

Joakim Broman: Göran Perssons fastighetsskatt spökar ännu

Kristianstadsbladet förklarar i en ledare att Daniel Waldenström m fl författare till en skatterappport  pekar på att en mer likformig kapitalskatt skulle ge möjlighet till sänkt skatt på arbete. Samtidigt förklarar tidningen att Sverige har OECD:s näst lägsta fastighetsskatt. "Oavsett vilken nivå på skatteuttaget man förespråkar måste man se att det förhållandet är skadligt för ekonomin."


2018-01-18 Dala-Demokraten

Göran Greider: Bryt passiviteten, Löfven!

I en ledare skriver Dala-Demokraten "Daniel Waldenström [IFN], den kanske ledande svenska forskaren på förmögenheter, sa under en presskonferens: ”Forskningen ger idag stöd för att beskatta kapital, och det är faktiskt en nyhet inom den akademiska världen.”


2018-01-18 Svenska Dagbladet

Ivar Arpi: Lögnerna vi gärna tror på

I en ledare i SvD skriver Ivar Arpi om kritiken av Tino Sanandajis bok Massutmaning: "Magnus Henrekson [IFN], Martin Andersson, Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm, skrev vid tillfället en debattartikel som försvarade den vetenskapliga redligheten i "Massutmaning" och avvisade kritiken som förtalslik och substanslös. Tyvärr inkom artikeln när debatten redan var avslutad, och togs inte in."


2018-01-18 Bloomberg View

Yup, Rent Control Does More Harm Than Good

Bloomberg View skriver om hyresreglering: "Hyreskontroll har genom åren fått en särskild bogeymanstatus bland ekonomer. Assar Lindbeck [IFN ...] förklarade en gång att förutom bombning är hyreskontroll det bästa sättet att förstöra en stad.


2018-01-18 Dagens Industri

Ekonomer orsakar stort skatterabalder

I en nyhetskommentar i DI sägs om den Konjunkturrådsrapport som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Det är stundtals radikala förslag som slopade ISK- konton, höjd skatt på långsiktigt sparande och sänkt kapitalskatt till 25 procent. Men de mest kontroversiella förslagen – att återinföra arvs- och gåvoskatt samt höja och förändra fastighetsskatten – kommer inte att vara aktuella på länge."


2018-01-18 Barometern

Var inte arvsskatten död och begraven?

I en ledare skriver Barometern om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, varit ordförande för. Tidningen förklarar även: "Att återinföra eller rättare sagt höja fastighetsskatten skulle stänga ute allt fler från möjligheten att äga det egna boendet."


2018-01-17 Heise Online

Vorteil bei Wahlen: Rechte Politiker schauen angeblich schöner aus

I en artikel i Heise Online diskuteras en studie av Niclas Berggren, IFN et a. Skribenten tar även upp andra artiklar som handlar om hur skönhet påverkar våra chanser i livet. Studien av Berggren med flera visar att högerpolitiker är mer attraktiva än vänsterpolitiker och att detta ger dem en fördel i politiska val.


2018-01-17 Byggahus.se

"Lika fastighetsskatt för bostadsrätter och hus"

Nyhetsplatsen Byggahus.se skriver om skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Skatten föreslås vara lika för bostadsrätter och hus men däremot variera utifrån inkomstgrupp och värdet på bostaden. [...] Forskarna tror på så vis att förslaget om fastighetsskatt skulle tas emot positivt av hushållen."


2018-01-17 Dagens Industri

Lotta Engzell-Larsson: Destruktivt att införa ny arvsskatt

I en ledare skriver DI om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Det är en bra ansats att minska skillnaden i beskattning av olika typer av tillgångar, men nivån måste fortfarande vara internationellt konkurrenskraftig på finansiella placeringar, det är den inte på föreslagna 25 procent."


2018-01-17 Kommunalarbetaren

Tunga ekonomer vill höja skatten

"Det krävs höjda skatter om dagens bemanning i välfärden ska bibehållas. Nu sällar sig även tunga ekonomer till kritiken av att regering och opposition inte talar klarspråk om behoven." Det skriver Kommunalarbetaren och refererar till ett uttalande i DI av Lars Calmfors, IFN.


2018-01-17 Dagens Opinion

SNS konjunkturråd förespråkar fastighetsskatt och ny kapitalskatt

Dagens Opinion skriver i en nyhetsartikel att "SNS konjunkturråd föreslår förändrad kapitalskatt och förespråkar fastighetskatt men sänkt skatt på arbete i ett inlägg i diskussionen om en genomgripande skattereform". Daniel Waldenström, IFN, är ordförande för rådet där även Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingår.


2018-01-17 SR/Dagens Eko

SNS: Inför ny fastighetsskatt

Höj fastighetsskatten och utred återinförandet av arvskatten. Så presenterar Ekot den rapport som Daniel Waldenström, IFN,  Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, författat inom ramen för SNS konjunkturråd.


2018-01-17 Dagens PS

Experter: Skatterna måste höjas 45 miljarder

Nyhetssajten Dagens PS skriver om en intervju med Lars Calmfors, IFN, i Dagens Industri: "Den demografiska utvecklingen innebär ett stort tryck på kommuner och landsting. Men att höja deras skatter är inte bra, utan det finns betydligt bättre skatter att höja, som fastighetskatten och matmomsen”, säger Calmfors till Di."


2018-01-17 Dagens Industri

Ekonomerna: Skatterna måste höjas

I en nyhetsartikel skriver DI att flera tunga ekonomer anser att skatterna behöver höjas med omkring 1 procent av BNP, motsvarande 45 miljarder, under nästa mandatperiod. ”Det ekonomiskt rimliga vore att gå till val på att skatterna behöver höjas. För jag har svårt att se hur det ska kunna undvikas”, säger Lars Calmfors, IFN.


2018-01-17 Dagens Nyheter

”Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”

Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport. Om denna skriver han och hans medförfattare (här ingår Åsa Hansson, Lunds universitet som är affilierad till IFN) på DN Debatt. De anser att skatten på kapital bör höjas och skatten på arbete sänkas. de förslår en ny fastighetsskatt.


2018-01-15 Dagens Samhälle

”Svensson och Suhonen vet inte vad de skriver om”

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver ett svar på en replik till ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Heller Sahlgren skriver att repliken "visar ett taffligt letande efter hål i den forskning som når slutsatser de inte tycker om".


2018-01-15 SNB/Norrbottens Kuriren

Henrik Jordahl: Sparsamma nyårslöften

Henrik Jordahl, IFN, skriver en krönika i Norrbottens Kuriren om nyårslöften och vår oförmåga att hålla löften, något som har studerats av nobelpristagaren i ekonomi, Richard Thaler. Han tipsar hur vi kan lyckas med löften: "Spänn bågen lagom högt och förenkla igångsättandet."


2018-01-15 Dagens Opinion

LO och Svenskt Näringsliv i rapportkrig

Nättidningen Dagens Opinion skriver att "LO försöker i en rapport visa hur näringslivet har skapat maktkoncentrerade friskolekoncerner med hjälp av skattemedel. Svenskt Näringsliv kontrar med en rapport [författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN] som ska visa att friskolorna presterar bättre resultat. Almega anser att vinstbegränsningarna LO förespråkar främst gynnar de stora skolkoncernerna." 


2018-01-15 Skola & Samhälle

Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”?

Nättidningen Skola & Samhälle publicerar en artikel av Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Ämnet är synen på kunskap och bl.a. referens till boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus henrekson, IFN). Carlgren skriver: "Kritiken av kunskapssynen bygger på en rad medvetna eller omedvetna missuppfattningar."


2018-01-12 Dagens Samhälle

Visar INTE att friskolor är bättre än kommunala skolar

I rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor" försöker Gabriel Heller-Sahlgren [affilierad till IFN] visa att fristående skolor är bättre än kommunala, skriver Sten Svensson med flera i ett debattinlägg i Dagens Samhälle: "Det stämmer inte – några sådana slutsatser går inte att dra från underlaget." Författarna kritiserar även en annan rapport av samma forskare.


2018-01-11 Aftenposten

Holden skal utrede «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet

Norska Aftenposten skriver om att regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska studera hur sysselsättningen kan öka. Professor Lars Calmfors, IFN, ingår i gruppen.


2018-01-11 SVT Nyheter

Fler politiker än tidigare lämnar sina uppdrag

Fler politiker har valt att lämna sina uppdrag den här mandatperioden jämfört med den förra, förklarar SVT. Richard Öhrvall, IFN, intervjuas: "En trend vi sett är att de som är nya i politiken tenderar att hoppa av i lite högre grad än de som vet vad det innebär att vara politiker."


2018-01-10 Sans

Skolan behöver ett nytt paradigm

I magasinet Sans skriver tre av författarna (Inger Enkvist, Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar) till boken Kunskapssynen och pedagogiken om vad som gått fel i den svenska skolan och vad som kan göras för att vända utvecklingen. de förklarar att "möjligheterna till positiv förändring är i dag större än någonsin".


2018-01-10 The Daily Caller

Conservatives Really Are More Attractive, Study Reveals

I en artikel i The Daily Caller citeras och summeras en studie av Niclas Berggren, IFN et al. Deras studie visar att politiker med högeråsikter upplevs som mer attraktiva[ än de med vänsteråsikter].


2018-01-10 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Så slipper du skattechocken

I en ledare i SvD skriver Per Gudmundson om framtidens finansiering av den offentliga sektorn. I detta sammanhang nämner han boken "Digitalization, Immigration and the Welfare State" av Mårten Blix, IFN, som visar "att konsumtionen av sjukhusvård i Sverige har stigit med mer än 35 procent de senaste två decennierna. Men antalet arbetade timmar på sjukhusen är oförändrat".


2018-01-09 Centerns Nyhetsbyrå/Hallands Nyheter

Skolans kravlöshet leder oss i fördärvet

I en ledarkrönika i Hallands Nyheter skriver Mathias Grimpe om boken Kunskapssynen och pedagogikens, red. Magnus Henrekson, IFN: "Den ger så många exempel på vad som gått fel, att skolministern för en gångs skull måste tillåta sig vara självkritisk. Den postmoderna pedagogiken drar ner skolan i fördärvet. Och ändå tillåts den fortsätta."


2018-01-09 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Skriva snabbt och långsamt

"Nätet ger också ett oanat stort utrymme för den kvalificerade debatten, " skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Han nämner nationalekonomer bloggen Ekonomistas  och statsvetarbloggen Politologerna som exempel på en bloggar på "god nivå".


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Friskolorna bäst även på det omätbara

Per Gundmundson skriver i en ledare i SvD om en ny skolrapport av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. "Ibland kommer det faktiskt någon som verkligen har granskat utfallet i skolorna och presenterar siffror. Och då visar det sig att friskolor presterar bättre än kommunala."


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat

"För att den traditionella, konservativa högern ska bli en relevant röst igen, måste den hitta tillbaka till sin moraliska kompass." Det skriver Johan Wennström, IFN, på SvD Kultur. Han menar att högern inte får glömma bl.a. "att slå vakt om kunskaperna i skolan genom att återupprätta lärarauktoriteten och traditionella undervisningsmetoder".


2018-01-07 Svenska Dagbladet

”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön”

I ett debattinlägg i SvD skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor". Han förklarar att elever i friskolor ger sina skolor högre betyg för mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar i jämförelse med elever i kommunala skolor.  Ingenting tyder heller på att just vinstdrivande friskolor skulle underprestera.


2018-01-07 Göteborgs-Posten

Henrekson: Pedagogerna tiger ihjäl kritiken

GP:s kolumnist, läraren Isak Skogstad, intervjuar Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Henrekson förklarar att "pedagogerna som vi kritiserar i boken är så tysta. De tiger ihjäl kritiken". Han säger bland annat att visst kan "någon forskare visa att friskolor är lite bättre, men det stora problemet är att hela systemet presterar sämre. Det är därför borgerligheten har svårt att vinna debatten om skolan".


2018-01-06 Dekonstruktiv kritik/aronflam.com

Magnus Henrekson - Sanningen om skolan

I podden Dekonstruktiv kritik med Aron Flam intervjuas Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Flam skriver om intervjun: "Boken går igenom hur man lär sig saker. Det vi vet från vår egen historia och det vetenskapen bekräftar. Dessvärre verkar den svenska skolan ha bestämt sig för att göra tvärtemot de rekommendationer som Magnus och hans medförfattare förespråkar."


2018-01-05 WNPR/Connecticut's Public Media Source for News and Ideas/BBC World News

The Robot Revolution

Är du orolig för att robotar ska konkurrera ut ditt jobbt, är frågan som ställs av amerikanska WNPR i denna radiointervju. I programmet förklarar Mårten Blix, IFN, hur automatisering kan påverka sysselsättningen i Sverige och runt om i världen.


2018-01-03 Sveriges Radio/Ekonomiekot

Ny studie spräcker myten om riskkapitalister

"Folk får sluta när riskkapitalbolagen kommer in, men nya anställs inom några år" förklarar Joacim Tåg, IFN, som intervjuats av Ekot. De som faktiskt råkar illa ut är de med svagast ställning på företaget, säger Tåg och tillägger att den som har arbetsuppgifter som kan flytta till utlandet eller automatiseras löper större risk att bli arbetslös.


2018-01-02 Skolvärlden

Del 5: Så ser Skolsverige på 2017/2018

Skolvärlden har frågat ett antal personer aktiva i skolan hur de ser på skolan 2017/18. En av dessa är Robert Elg, lärare i historia och samhällskunskap och biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund i Malmö, som förklarar att på han önskelista för 2018 står bl.a.: "att fler läser boken Kunskapssynen och pedagogiken” (red. Magnus Henrekson, IFN).


2018-01-02 ETC

Superrika svenskar har fördubblat inkomsterna

ETC skriver i en nyhetsartikel att "de 1 000 rikaste svenskarna har  fördubblat sina inkomster sedan 2009". Daniel Waldenström, IFN, kommenterar: "En fördubbling låter rätt drastiskt. Man ska vara lite försiktig men jag har också sett en tendens till ökning i den yttersta toppen. Aktiepriserna har gått upp och det har varit en högkonjunktur de sista åren, det har gynnat kapitalägarna."


2018-01-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Arbeta längre – och börja tidigare

Lars Calmfors, IFN, skriver om pensionssystemet i en krönika på DN:s ledarsida: "Det finns kostnader för att sluta jobba som inte bärs av individen. Därför är det rätt att justera åldersgränserna." Han önskar att politikerna även ägnar uppmärksamhet åt "tidigare inträde i arbetskraften": "Lägre marginalskatter och studiemedelsregler som premierar examen vid unga år är två förslag som skulle stärka drivkrafterna för tidigare inträde på arbetsmarknaden."


2018-01-01 Sundsvalls Tidning med flera

Reglerna i debatten som ger ett bättre valår 2018

Pär Fagerström har läst Andreas Berghs debattbok som skissar på hur en bättre samhällsdebatt skulle kunna se ut. Recensionen publiceras i ett antal liberala tidningar, bl.a. Sundsvalls Tidning. Han förklarar att Bergh vill "hjälpa liberala debattörer och ledarskribenter att göra bättre ifrån sig i sina dagliga kubbningar i print och, framförallt, i sociala medier".


Aktuell forskare

Matilda Orth

Forskningsområden: Industriell organisation, tjänstesektorn och detaljhandel

Några av de frågor Matilda Orth försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken roll har regleringar av nya butiker för vinster, produktivitet och marknadsstruktur?
  • Hur påverkar stormarknadsetableringar produktivitet och utslagning av existerande butiker?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se