Institutet i media

Institutet i media – 2018

Här hittar du ett urval av artiklar, reportage och inslag från den senaste tiden som rör forskare och forskning från IFN.

2018-02-16 Kvartal

"En postmodern kunskapssyn genomsyrar skolväsendet"

Friskolereformen uppnådde inte sitt huvudsyfte: att höja undervisningens kvalitet. Det säger Magnus Henrekson, IFN, i en intervju i en podd för tidskriften Kvartal. Henrekson är redaktör för och medförfattare till boken Kunskapssynen och pedagogiken.


2018-02-15 Dagens Nyheter

Här är skolorna som sätter högst betyg där du bor

I en nyhetsartikel skriver DN om betygsättning: "I genomsnitt fick en friskoleelev i landet 247 meritpoäng, medan en elev i en kommunal skola i genomsnitt hade 220 poäng." Jonas Valchos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, att en skolas goda resultat inte säger mycket "om hur mitt barn kommer att lyckas på den skolan".


2018-02-15 Direkt/Svenska Dagbladet med flera

Kommunal – normering bra, men måste kunna göra avsteg

Direkt skriver att Tobias Baudin säger bestämt nej till att Kommunal själva skulle gå över till sifferlösa avtal. Lars Calmfors, IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet, sa tidigare i veckan att Kommunals medlemmar skulle kunna tjäna på sifferlösa avtal eftersom det är en sådan stor arbetskraftbrist i offentlig sektor.


2018-02-15 Kommunalarbetaren

Kommunal betonar nyttan med facket

I en nyhetsartikel skriver Kommunalarbetaren om en paneldiskussion som anordnades i samband med att en ny AER-rapport presenterades. Lars Calmfors, IFN, talade om "fripassagerarproblemet": "Tobias Baudin håller med om att detta är en utmaning också för Kommunal."


2018-02-15 DI tv

Ekonomistudion: Larm om valutakrig

Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierad till IFN, intervjuas i DI tv. Han förklarar att det kan bli problem när centralbankerna ska "komma ur dagens gigantiska penningpolitiska experiment".


2018-02-15 Arbetsliv

Ny rapport föreslår mer flexibla kollektivavtal

Arbetsliv skriver om en AER-rapport om kollektivavtal: "kollektivavtalen upprätthålls i dag av arbetsgivarna. Och då blir det allt viktigare att arbetsgivarna upplever kollektivavtalen som attraktiva" säger Lars Calmfors, IFN.


2018-02-15 Dagens Samhälle

Vilket EU vill vi ha och hur driver vi utvecklingen dit?

Under vinjetten Perspektiv i Dagens Samhälle skriver bl.a. Lars Oxelheim, Lunds universitet och affilierrad till IFN, om boken Europaperspektiv 2018 – EU i en världsordning under omvandling. "Det är hög tid för våra politiska partier att börja diskutera dessa frågor och få igång en välbehövlig debatt om vilket EU som Sverige bör sträva att forma i närtid."


2018-02-15 Arbetsvärlden

Ny studie: Sifferlösa avtal ger främst lönespridning

Arbetsvärlden skriver om en AER-rapport. Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN, citeras. "Studien kan inte visa på en tydlig generell ökning av månadslönen under de här åren, snarare är effekten en ökad lönespridning." Per Skedinger säger: "Det verkar som att marknadskrafterna har påverkat lönerna för sjuksköterskorna".


2018-02-15 Arbetet

Elisabeth Lindberg: Låt löner i offentlig sektor gå före

I en ledare skriver Arbetet att "Lars Calmfors [IFN] har rätt, lönerna i offentlig sektor måste höjas". Så varför löser inte arbetsmarknadens parter problemet med "arbetet i välfärden " undrar skribenten: "Jo, för att den offentliga lönekakan bakas av de politiska partierna. Och de har lovat varandra att aldrig låta offentlig sektor växa snabbare än den övriga ekonomin. Inte ens när det är ekonomiskt motiverat."


2018-02-14 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Gärna höjd lön i Bangladesh – men först rejäla fackliga rättigheter

Andreas Bergh, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida att "det är synnerligen svårt för oss i Sverige att avgöra vad som är en rimlig löneökning för fabriksarbetare i Bangladesh eller Kina. Däremot kan vi bidra till att de som faktiskt vet – arbetarna själva – får mer att säga till om". Han avslutar: "Nästa gång du köper en billig skjorta, fråga gärna vad textilarbetarna har i lön - men fråga ännu hellre om de har rätt att bilda fackföreningar."


2018-02-14 Publikt

Professor vill ha sifferlösa avtal för bristyrken

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST, skriver om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande. Publikt hänvisar till en intervju med honom i DN: Sifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken.


2018-02-14 Metro

Dramatisk minskning i andelen fackligt anslutna: "Handlar om en värderingsförskjutning"

Metro skriver om en ny AER-rapport och förklarar att andelen personer som är anslutna till ett fackförbund har sjunkit från 85 procent 1993 till 69 procent 2016. "Det handlar alltså om en nedgång med 16 procentenheter – och det är ganska mycket", säger Lars Calmfors, IFN.


2018-02-14 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Svenska modellen avvecklar sig själv

I en ledare I SvD skriver Per Gudmundson att nackdelarna med den svenska (arbetsmarknads)modellen är uppenbara. Han hänvisar till Lars Calmfors, IFN, som är ordflörande för AER: "Rådet pekar på Tyskland. Där sjönk kollektivavtalens täckningsgrad med nära en tredjedel på tre decennier. Det kan hända också här."


2018-02-13 Dagens Industri med flera

Professorn: Kollektivavtalen hotas om inte facken lyssnar

I en nyhetsartikel i DI med flera förklaras att Arbetsmarknadsekonomiska rådet "har hittat den svaga punkten på svensk arbetsmarknad. Nu varnar nationalekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN] facken för att inte lyssna på de små företagen.


2018-02-13 Hotellrevyn

Branschföretag gör tummen upp för kollektivavtal

Hotellrevyn skriver om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Företagare i hotell- och restaurangbranschen är mer positiva till kollektivavtal än företag i andra branscher." Calfors citeras: "På företag där det finns en lokal fackklubb tycker man att det underlättar kommunikationen med de anställda och att det är lättare att förankra olika beslut."


2018-02-13 TT/ Sydsvenskan med flera

Flexiblare regler räddar kollektivavtalet

TT skriver i en nyhetstext om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande att "storföretag är generellt positiva till kollektivavtal, medan mindre företag inte är lika förtjusta. Det tyder på de fackliga avtalen med arbetsgivarorganisationerna är bättre anpassade till storföretag".


2018-02-13 Direkt/Dagens Industri med flera

Löneavtal: sifferlösa avtal kan motverka brist

DI skriver att "sifferlösa avtal gör att marknadskrafterna slår igenom mer på lönerna och fler sifferlösa avtal kan därför vara ett sätt att minska den arbetskraftsbrist som i dag finns i bland annat offentlig sektor. Det säger Arbetsmarknadsekonomiska rådets (AER) ordförande Lars Calmfors [IFN]."


2018-02-13 Arbetsvärlden

När företagen får önska om kollektivavtalen

Arbetsvärlden (TCO) skriver i en ledare att Lars Calmfors, IFN, och AER presenterat "företagens önskelista på mer attraktiva kollektivavtal. Men facken har andra bevekelsegrunder." Skribenten förklarar att "fackföreningsrörelsens intressen måste givetvis vara att se till medlemmarnas anledningar till att gå med i facket".


2018-02-13 Lag & Avtal

Calmfors: Kollektivavtalen upprätthålls av arbetsgivarna

Lag & Avtal, en tidning om ar betsrätt, citerar Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER som släppt en ny rapport: "Kollektivavtalen upprätthålls i dag av arbetsgivarsidan". Tidningen konstaterar att "bara 15 procent av de tillfrågade skulle helst slippa kollektivavtal, mest kritiska är man inom byggbranschen".


2018-02-13 Kommunalarbetaren

Baudin: Inga sifferlösa avtal

I Kommunalarbetaren säger Tobias Baudin, Kommunal, att förbundet aldrig kommer tillåta att undersköterskor dra iväg och lämna andra kommunalare på efterkälken när det gäller löneökningar. Han säger det som en kommentar "till Lars Calmfors utspel om att Kommunal borde gå med på sifferlösa avtal för att rädda kollektivavtalen".


2018-02-13 Fastighets folket

2 av 10 fastighetsföretag vill slippa kollektivavtal

Tidningen Fastighet folket skriver om en AER-rapport: "7 av 10 företag i fastighetssektorn är för kollektivavtal även om fackets ställning skulle försvagas, medan 2 av 10 vill slippa." Företagen lyfter fram kollektivavtalets minimilöner som ett mindre problem än vad vi hade trott, sa Lars Calmfors. IFN och ordförande för AER.


2018-02-13 Altinget med flera

Vårdens löner måste få öka mer

Nättidningen Altinget skriver om en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Industrin ska ha lägre löneökningar och offentliganställda högre", det anser Lars Calmfors i en ny studie om effekten av sifferlösa avtal på sjuksköterskornas löner.


2018-02-13 Svenska Dagbladet

Professor varnar: ”Den svenska modellen är hotad”

Lars Calmfors, IFN, uppmanar facken att bli mer flexibla för att rädda kollektivavtalen skriver SvD i samband med att en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterats: "Många arbetstagare tycker inte att det är lika viktigt längre att vara med i facket, kanske för att man har blivit bortskämd och tar de fördelar som kollektivavtalen innebär för givna".


2018-02-12 Dagens Nyheter

Calmfors: Höj skatten så att de offentliganställda kan få högre löneökningar

Lars Calmfors, IFN, intervjuas i Dagens Nyheter, om Arbetsmarknadsekonomiska rådets senaste rapport. Han förklarar att offentliganställda bör få större löneökningar än övriga arbetsmarknaden: "Varje slags regering kommer att tvingas höja skatterna för att finansiera det."


2018-02-11 SVT/Idévärlden

Den goda ojämlikheten

Andreas Bergh, IFN, framför i tv-programmet Idévärlden att det finns rättvis ojämlikhet. Han argumenterar för att stora inkomstklyftor kan vara både rättvisa och försvarbara. Hans motståndare i diskussionen är författaren Per Molander och filosofidoktorn Katharina Berndt Rasmussen.


2018-02-09 Svenska Dagbladet

Tacksamhet över frihet och en påse bananer

Johanna Möllerström, Humboldtuniversitetet och affilierad till IFN, skriver under vinjetten Vykortet på SvDs ledarsida om glädjen över att Berlin inte längre är en stad som delas av en mur: "Och det som har gjort allt detta möjligt är frihet, individualism och marknadsekonomi."


2018-02-08 Svenska Dagbladet

Varför har LO lånat SD:s bildspråk?

Johan Wennström, IFN, skriver på SvD Kultur om en valfilm från LO. Han "anar en strategi från arbetarrörelsen som knappast handlar om omsorg om svenska arbetare". Wennström skriver att LO "använder ett sverigedemokratiskt bildspråk [...] Ett djävulskt diskursivt verktyg för att, mitt framför näsan på borgerligheten, möjliggöra en S/SD-allians".


2018-02-07 Avesta Tidning med flera

Anders Jonsson: Låt akademiker jobba högre upp i åren innan de får full pension

I en ledare i Avesta Tidning med flera slås fast att "vi måste arbeta längre upp i åldrarna för att få hyggliga pensioner när medellivslängden ökar". Skribenten hänvisar till förslag av Lars Calmfors, IFN: Lägre skatt och studiekostnader för den som blir klar med studierna tidigare".


2018-02-07 Affärsvärlden

Ompröva rubbet

Erik Hörstadius skriver i en krönika i Veckansaffärer om "den skriande bristen på innötning av kunskap". Han hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken – varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas (red Magnus Henrekson, IFN).


2018-02-07 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Vi måste vänja oss sig vid att räntorna kommer att förbli låga

Lars Calmfors, IFN, skriver i en krönika på DN:s ledarsida: "Förväntningar om högre inflation i USA har ruskat om världens börser. Men det mesta tyder på att de senaste decenniernas låga realräntor är här för att stanna. Politiken måste anpassas till det."


2018-02-07 Shifter

Derfor går det bedre med gründere i Sverige enn i Norge: «Den norske arbeidsmoralen» pekes ut som en av årsakene

Den norska nättidningen Shifter intervjuar bl.a. Joacim Tåg, IFN, om att Sverige ofta ligger i topp vad gäller entreprenörskap. Tåg säger: "Jeg tror det har vært ganske avgjørende at Sverige åpnet opp for utenlandsk kapital og arbeidskraft". För norsk del anser han att "den norske oljebransjen har stått for veldig mye teknologisk innovasjon. [...] burde skape insentiver for å bygge konsentrerte oppstartsmiljøer rundt de største industriene i landet".


2018-02-07 Arbetet

Elisabeth Lindberg: S måste hitta sin konflikt mot M

I en ledare i Arbetet hänvisar skribenten till Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN. "Vlachos är känd från debatten om den svenska skolans problem och undrar varför inte motsvarande forskning som pågår i skolsektorn sker för rättsväsendet. Det är en bra fråga."


2018-02-07 Motala & Vadstena Tidning med flera

Arbetsrätten måste uppdateras

I en ledare skriver bl.a. Motala & Vadstena Tidning om LAS. Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN som förklarat "att LAS innebär att “[arbetsmarknaden] förändras till förmån för personer med redan stark ställning på och till nackdel för marginalgrupper, främst ungdomar”.


2018-02-02 TT/Dagens Industri med flera

Experter: Höjda kapitalskatter motar klyftor

Höjda kapitalskatter skulle motverka de stadigt stigande inkomstklyftorna, anser några ekonomiprofessorer. En av de av TT intervjuade är Lars Calmfors, IFN. Han säger: "Kapitalinkomster är lågt beskattade." Han menar att arvsskatt och ingen fastighetsskatt skulle kunna införas igen i någon form.


2018-01-31 Dagens Industri

Världen slår tillbaka efter Trumps handelshot

Att USA inför tullar på kinesiska solpaneler och tvättmaskiner "har ytterligare retat upp EU-företrädare som varnar för att USA:s hårdföra retorik undergräver både den globala världshandeln och landets egen ställning internationellt" skriver DI. Henrik Horn, IFN, intervjuas: "Det handlar om att signalera till Donald Trump att det här kan bli kostsamt."


2018-01-31 Uppsala Nya Tidning

Pengar för ingenting – en bra idé?

I en krönika på ledarsidan i UNT skriver Sebastian Sundel om medborgarlön och en antologi (Timbro) där Mårten Blix [IFN] "räknar med att det skulle kosta staten 525 miljarder kronor att ersätta befintliga trygghetssystem med medborgarlön". Sundel skriver att det "allvarligaste problemet med att ersätta dagens trygghetssystem med medborgarlön är dock att principerna för den generella välfärdspolitiken skulle utmanas i grunden".


2018-01-30 Dagens PS

Kamprads ”dödsplan” – söner avslöjar strategin

Dagens PS skriver om att Magnus Henrekson, IFN; i samband med Ingvar Kamprads bortgång höjt "ett varningens finger och befarade att Ikea riskerar att bli ”herrelöst” med ett bolag positionerat bakom stiftelser utomlands och drivet av anonyma tjänstemän."


2018-01-30 Sala Allehanda med flera

Sakine Madon: Gå gärna emot arbetslinjen - men utan lön 0 delningar

Sakine Madon skriver i en ledare i bl.a. Sala Allehanda om medborgarlön. Hon hänvisar till Andreas Bergh, IFN "Han [...] menar att steg mot det inte behöver vara särskilt radikalt. Bergh påpekar att dagens välfärdsstat dras med de problem som medborgarlönens kritiker varnar för."


2018-01-29 Dagens Nyheter

Ikeas framtid oviss – slitningar kan uppstå

DN Ekonomi skriver om vad som kan hända med Ikea efter grundaren Ingvar Kamprads bortgång. En av de som intervjuas är Magnus Henrekson, IFN: "I många familjeföretag coachar man ju barnen från tonåren och uppåt med utbildningar, allt tyngre operativa roller och styrelseuppdrag. I Ikea har barnen kommit upp i organisationen först i mogen ålder."


2018-01-29 TV4 Nyheter

Ekonomiprofessorn om Ikea: "Det finns orosmoln"

Magnus Henrekson, IFN, intervjuas i TV4 Nyheter med anledning av att Ikeas grundare Ingvar Kamprad avlidit. Henrekson varnar för att den Ikeakultur som Kamprad skapade (bl.a. konstadsmedvetande och långsiktighet) kan gå förlorad med nästa generation.


2018-01-29 TT/Sydsvenskan med flera

Ikea riskerar bli herrelöst

I en TT-intervju (som publiceras i 30-talet tidningar) med anledning av att Ingvar Kamprad, Ikeas grundare, gått bort förklarar Magnus Henrekson, IFN, att Ikea nu kan riskera att bli tjänstemannastyrt. Han förklarar vidare: "Kamprad har alltid sagt att han genom stiftelserna säkrat Ikeas framtid. Jag är tveksam till det."


2018-01-29 Skola & Samhälle

Sverker Lindblad: Bekymmersamt om pedagogiska problem

I nättidningen Skola & Samhälle skriver Sverker Lindblad (en refuserad artikel, tänkt som svar på Magnus Henreksons kritik att pedagoger tiger ihjäl kritiken av skolan). Lindblad skriver; "Vad jag reagerat mot är att Henrekson bortser ifrån de sociala realiteter som verkar i skolväsendet och som är av avgörande betydelse för skolans verksamhet och resultat."


2018-01-27 Göteborgs-Posten

Skogstad: Flumskolan är en borgerlig skapelse

Något har hänt i skoldebatten skriver Isak Skogstad i GP och förklarar att katederundervisning inte längre är kontroversiellt: "Magnus Henrekson [IFN], menar att borgerligheten missförstår marknadsekonomi då de skapade ett system där skolor konkurrerar med höga betyg och låga krav på elevernas ansträngning."


2018-01-26 Fokus

Flyttstriden

Under vinjetten "Veckans bråk" skriver Fokus om regeringens beslut att flytta ut fler myndigheter från Stockholm: "Henruik Jordahl [...] framhöll att Riksrevisionens tidigare genomlysning av myndighetsflyttar funnit att kostnaderna underskattas. "Det kostar mer än vad man tror" sa Henrik Jordahl.


2018-01-25 Lag & Avtal

Lars Calmfors: ”Som expert måste man ha integritet”

Lag & Avtal har intervjuat Lars Calmfors om att vara expert. Tidningen skriver att han "vägrar gå någons ärenden. Han har stämplats som både vänsterekonom och högerekonom". Calmfros själv säger: "I debatten beskyller man ofta den med annan uppfattning för att ha onda avsikter. Det har jag aldrig kunna förlika mig med."


2018-01-25 Svenska Dagbladet

Henrik Jordahl: Makten före välfärden

Henrik Jordahl, IFN, är gästkrönikör på Svenska Dagbladets ledarsida. Han skriver om att regeringen går vidare med förslaget att införa ett vinsttak i välfärdssektorn: "Varken ministrar i regeringen eller utredare på departementen har obegränsat med tid och kraft. De är skyldiga oss skattebetalare att ägna sig åt de verkliga problemen. Men i stället sitter vår regering och köpslår med Vänsterpartiet för att klamra sig fast vid makten."


2018-01-24 Kansan Uutiset

Ikääntynyt työntekijä irtisanotaan Suomessa herkemmin kuin Ruotsissa

Den finska tidningen Kansan Uutiset skriver om en studie av bl.a. Per Skedinger, IFN, under ruibriken "Äldre anställda är mer utsatt i Finland än i Sverige". I studien jämförs uppsägningspraxis i multinationella företag som är verksamma både i Finland och i Sverige. Det handlar i första hand om den svenska turordningsregeln vid uppsägning.


2018-01-24 Plåt & Vent Magasinet

Kongress med tankar om framtiden!

I en ledare skriver förbundsordförande Jörgen Rasmusson i Plåt & Vent Magasinet om årets kongress. Han hänvisar till forskning av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, som visar: "att entreprenörskap leder till positiva spridningseffekter och rent av kan betraktas som en egen tredje produktionsfaktor som skiljer sig från arbete och kapital och borde därför beskattas annorlunda".


2018-01-24 Kristianstadsbladet med flera

Skatta försiktigt

I en ledare skriver Kristianstadsbladet med flera tidningar om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Att göra alltför drastiska förändringar och att återinföra skatter som avskaffats eller sänkts för bara några år sedan, skapar osäkerhet och gör det svårare att planera för människor och företag."


2018-01-24 Svenska Dagbladet

”Vallgårda har missförstått analysen”

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver i en slutreplik i den debatt i SvD som började med ”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön” att "det finns ett positivt samband mellan andelen fristående skolor och elevernas genomsnittliga mjuka utfall på kommunnivå, även när man justerar för elevsammansättningen".


2018-01-24 Asian Scientist Magazine

Feeling a city's economic puls

Yves Zenou, Monash University och affilierad till IFN,deltog i 2017 SMU konferensen om stads- och regionalekonomi, som hölls i Singapore. Asian Scientist Magazine skriver: En stads inneboende nätverk innebär att människor, företag, byggnader och transportmedel kan få långtgående, ibland oväntade effekter på varandra.


2018-01-23 Publikt

Forskare: Höga kostnader för myndighetsflytt

Publikt (fackförbundet ST) citerar Henrik Jordahl i Ekot om flytt av myndigheter från Stockholm: "Flytt av statliga myndigheter har varit både dyra och ineffektiva", säger Jordahl.


2018-01-23 Dagens Arena

Tre ekonomer: Så ska Sverige få bättre tillväxt

Dagens Arena intervjuar tre ekonomer. En av dessa är Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN. När hon ska föreslå reformer för att öka svensk tillväxt vill hon sänka skatten på arbete och införa fastighetsskatt.


2018-01-22 Skola och Samhälle

Sten Svensson: Debatten om kunskapssyn och arbetsformer

I nättidningen Skola och Samhälle skriver Sten Svensson, Katalys och tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning om boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus Henrekson, IFN): "De hävdar att jämlikhet och arbetsformer prioriteras framför att eleverna ska lära sig kunskaper." 


2018-01-22 Sveriges Radio/Ekot med flera

Forskaren: Myndighetsflytt kostar mer än vad man tror

Henrik Jordahl intervjuas i Ekot om regeringens flytt av biståndsmyndigheten Sida från Stockholms innerstad till söderförorten Botkyrka. "Det kostar mer än vad man tror," säger Jordahl om flytten som han tycker är dåligt förberedd: "Det har ju annonserats myndighetsflyttar tidigare av regeringen. Och jag tycker att man hade kunna gå långsammare fram och analyserat en och en noggrannare. I synnerhet som man inte har gjort detta tidigare."


2018-01-22 Länstidningen Östersund

Olydiga forskare vill höja skatten

I en ledare skriver Länstidningen Östersund att när Daniel Waldenström, IFN, med flera "påstår att växande förmögenheter och stora arv är ett problem för samhället svär de i kyrkan" (SNS-rapport). Tidningen skriver: "Försöken att tysta och begränsa den akademiska friheten slog tillbaka mot SNS förra gången. Trovärdigheten sjunker snabbt om en organisation som säger sig vara oberoende viker ner sig för sina finansiärer och tystar olydiga forskare."


2018-01-21 Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Auf Start-Ups ist kein Verlass

Forskning av Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson, IFN, tillägnas en krönika i Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung författad av Maja Brankovic. Hon jämför svenskt och tyskt näringsliv mot bakgrund av forskningen om vilka företag som skapar jobb och i vilka företag som produktiviteten höjts.


2018-01-21 Expressen

Gunnar Wetterberg Mer rättvist att beskatta gamla pengar än nya

"Ärvda pengar håller på att bli alldeles för viktiga. Det är hög tid att göra kapitalbeskattningen mer effektiv." Det skriver Gunnar Wetterberg i en krönika på Expressens ledarsida. Hasn hänvisar till en SNS-rapport av Daniel Waldenström, IFN, med flera.


2018-01-21 SVT

Nationella prov halveras: ”Skolan sviker eleverna”

Magnus Henrekson har apropå att regeringen från 1 januari halverat antalet nationella prov i gymnasiet intervjuats i SVT Agenda om utvecklingen i den svenska skolan. Han förklarar att målen i läroplanen är väldigt svåröversatta, fluffiga och otydliga. Detta skapar stora kvalitetsskillnader och gör att skolan sviker eleverna.


2018-01-20 Arbetarbladet

Partierna måste sluta bluffa om skatterna

Arbetarbladet skriver i en ledare att "45 miljarder. Så mycket förkunnar ekonomiprofessorerna Lars Calmfors [IFN] och Hans Flam i en intervju i Dagens Industri i veckan att skatterna måste höjas för att välfärden skall kunna upprätthållas på dagens nivå."


2018-01-19 Dagens Arena

S måste våga använda F-ordet

I en ledare skriver Dagens Arena om en skatterapport författad av bl.a. Daniel Waldenström, IFN, och Åsa Hansson, affilierad till IFN: "De kommer till den bestämda slutsatsen att Sverige borde införa en fastighetsskatt." Skribenten fortsätter: "Socialdemokraternas rädsla för att uttala F-ordet förstärker istället intrycket av att valstrategin är att försöka övertrumfa högern när det gäller repression [...]. Tragiskt."


2018-01-18 Ekonomiekot

Ett år sedan Donald Trump tillträdde

Ekonomiekot har intervjuat Henrik Horn, IFN, som säger att Trump är på god väg att infria sin vallöften. Han förklarar att USA dragit sig ur TTP-avtalet och startat omförhandlingar av Nafta-avtalet. USA har dessutom använt olika amerikanska regler för att unilateralt inför importrestriktioner.


2018-01-18 Liberala Nyhetsbyrån/Kristianstadsbladet med flera

Joakim Broman: Göran Perssons fastighetsskatt spökar ännu

Kristianstadsbladet förklarar i en ledare att Daniel Waldenström m fl författare till en skatterappport  pekar på att en mer likformig kapitalskatt skulle ge möjlighet till sänkt skatt på arbete. Samtidigt förklarar tidningen att Sverige har OECD:s näst lägsta fastighetsskatt. "Oavsett vilken nivå på skatteuttaget man förespråkar måste man se att det förhållandet är skadligt för ekonomin."


2018-01-18 Dala-Demokraten

Göran Greider: Bryt passiviteten, Löfven!

I en ledare skriver Dala-Demokraten "Daniel Waldenström [IFN], den kanske ledande svenska forskaren på förmögenheter, sa under en presskonferens: ”Forskningen ger idag stöd för att beskatta kapital, och det är faktiskt en nyhet inom den akademiska världen.”


2018-01-18 Svenska Dagbladet

Ivar Arpi: Lögnerna vi gärna tror på

I en ledare i SvD skriver Ivar Arpi om kritiken av Tino Sanandajis bok Massutmaning: "Magnus Henrekson [IFN], Martin Andersson, Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm, skrev vid tillfället en debattartikel som försvarade den vetenskapliga redligheten i "Massutmaning" och avvisade kritiken som förtalslik och substanslös. Tyvärr inkom artikeln när debatten redan var avslutad, och togs inte in."


2018-01-18 Bloomberg View

Yup, Rent Control Does More Harm Than Good

Bloomberg View skriver om hyresreglering: "Hyreskontroll har genom åren fått en särskild bogeymanstatus bland ekonomer. Assar Lindbeck [IFN ...] förklarade en gång att förutom bombning är hyreskontroll det bästa sättet att förstöra en stad.


2018-01-18 Dagens Industri

Ekonomer orsakar stort skatterabalder

I en nyhetskommentar i DI sägs om den Konjunkturrådsrapport som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Det är stundtals radikala förslag som slopade ISK- konton, höjd skatt på långsiktigt sparande och sänkt kapitalskatt till 25 procent. Men de mest kontroversiella förslagen – att återinföra arvs- och gåvoskatt samt höja och förändra fastighetsskatten – kommer inte att vara aktuella på länge."


2018-01-18 Barometern

Var inte arvsskatten död och begraven?

I en ledare skriver Barometern om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, varit ordförande för. Tidningen förklarar även: "Att återinföra eller rättare sagt höja fastighetsskatten skulle stänga ute allt fler från möjligheten att äga det egna boendet."


2018-01-17 Heise Online

Vorteil bei Wahlen: Rechte Politiker schauen angeblich schöner aus

I en artikel i Heise Online diskuteras en studie av Niclas Berggren, IFN et a. Skribenten tar även upp andra artiklar som handlar om hur skönhet påverkar våra chanser i livet. Studien av Berggren med flera visar att högerpolitiker är mer attraktiva än vänsterpolitiker och att detta ger dem en fördel i politiska val.


2018-01-17 Byggahus.se

"Lika fastighetsskatt för bostadsrätter och hus"

Nyhetsplatsen Byggahus.se skriver om skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Skatten föreslås vara lika för bostadsrätter och hus men däremot variera utifrån inkomstgrupp och värdet på bostaden. [...] Forskarna tror på så vis att förslaget om fastighetsskatt skulle tas emot positivt av hushållen."


2018-01-17 Dagens Industri

Lotta Engzell-Larsson: Destruktivt att införa ny arvsskatt

I en ledare skriver DI om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Det är en bra ansats att minska skillnaden i beskattning av olika typer av tillgångar, men nivån måste fortfarande vara internationellt konkurrenskraftig på finansiella placeringar, det är den inte på föreslagna 25 procent."


2018-01-17 Kommunalarbetaren

Tunga ekonomer vill höja skatten

"Det krävs höjda skatter om dagens bemanning i välfärden ska bibehållas. Nu sällar sig även tunga ekonomer till kritiken av att regering och opposition inte talar klarspråk om behoven." Det skriver Kommunalarbetaren och refererar till ett uttalande i DI av Lars Calmfors, IFN.


2017-01-17 Dagens Opinion

SNS konjunkturråd förespråkar fastighetsskatt och ny kapitalskatt

Dagens Opinion skriver i en nyhetsartikel att "SNS konjunkturråd föreslår förändrad kapitalskatt och förespråkar fastighetskatt men sänkt skatt på arbete i ett inlägg i diskussionen om en genomgripande skattereform". Daniel Waldenström, IFN, är ordförande för rådet där även Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, ingår.


2018-01-17 SR/Dagens Eko

SNS: Inför ny fastighetsskatt

Höj fastighetsskatten och utred återinförandet av arvskatten. Så presenterar Ekot den rapport som Daniel Waldenström, IFN,  Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, författat inom ramen för SNS konjunkturråd.


2018-01-17 Dagens PS

Experter: Skatterna måste höjas 45 miljarder

Nyhetssajten Dagens PS skriver om en intervju med Lars Calmfors, IFN, i Dagens Industri: "Den demografiska utvecklingen innebär ett stort tryck på kommuner och landsting. Men att höja deras skatter är inte bra, utan det finns betydligt bättre skatter att höja, som fastighetskatten och matmomsen”, säger Calmfors till Di."


2018-01-17 Dagens Industri

Ekonomerna: Skatterna måste höjas

I en nyhetsartikel skriver DI att flera tunga ekonomer anser att skatterna behöver höjas med omkring 1 procent av BNP, motsvarande 45 miljarder, under nästa mandatperiod. ”Det ekonomiskt rimliga vore att gå till val på att skatterna behöver höjas. För jag har svårt att se hur det ska kunna undvikas”, säger Lars Calmfors, IFN.


2018-01-17 Dagens Nyheter

”Sverige behöver införa ny arvs- och fastighetsskatt”

Daniel Waldenström, IFN, har varit ordförande för SNS konjunkturrådsrapport. Om denna skriver han och hans medförfattare (här ingår Åsa Hansson, Lunds universitet som är affilierad till IFN) på DN Debatt. De anser att skatten på kapital bör höjas och skatten på arbete sänkas. de förslår en ny fastighetsskatt.


2018-01-15 Dagens Samhälle

”Svensson och Suhonen vet inte vad de skriver om”

Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, skriver ett svar på en replik till ett debattinlägg i Dagens Samhälle. Heller Sahlgren skriver att repliken "visar ett taffligt letande efter hål i den forskning som når slutsatser de inte tycker om".


2018-01-15 SNB/Norrbottens Kuriren

Henrik Jordahl: Sparsamma nyårslöften

Henrik Jordahl, IFN, skriver en krönika i Norrbottens Kuriren om nyårslöften och vår oförmåga att hålla löften, något som har studerats av nobelpristagaren i ekonomi, Richard Thaler. Han tipsar hur vi kan lyckas med löften: "Spänn bågen lagom högt och förenkla igångsättandet."


2018-01-15 Dagens Opinion

LO och Svenskt Näringsliv i rapportkrig

Nättidningen Dagens Opinion skriver att "LO försöker i en rapport visa hur näringslivet har skapat maktkoncentrerade friskolekoncerner med hjälp av skattemedel. Svenskt Näringsliv kontrar med en rapport [författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN] som ska visa att friskolorna presterar bättre resultat. Almega anser att vinstbegränsningarna LO förespråkar främst gynnar de stora skolkoncernerna." 


2018-01-15 Skola & Samhälle

Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”?

Nättidningen Skola & Samhälle publicerar en artikel av Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Ämnet är synen på kunskap och bl.a. referens till boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus henrekson, IFN). Carlgren skriver: "Kritiken av kunskapssynen bygger på en rad medvetna eller omedvetna missuppfattningar."


2018-01-12 Dagens Samhälle

Visar INTE att friskolor är bättre än kommunala skolar

I rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor" försöker Gabriel Heller-Sahlgren [affilierad till IFN] visa att fristående skolor är bättre än kommunala, skriver Sten Svensson med flera i ett debattinlägg i Dagens Samhälle: "Det stämmer inte – några sådana slutsatser går inte att dra från underlaget." Författarna kritiserar även en annan rapport av samma forskare.


2018-01-11 Aftenposten

Holden skal utrede «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet

Norska Aftenposten skriver om att regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska studera hur sysselsättningen kan öka. Professor Lars Calmfors, IFN, ingår i gruppen.


2018-01-11 SVT Nyheter

Fler politiker än tidigare lämnar sina uppdrag

Fler politiker har valt att lämna sina uppdrag den här mandatperioden jämfört med den förra, förklarar SVT. Richard Öhrvall, IFN, intervjuas: "En trend vi sett är att de som är nya i politiken tenderar att hoppa av i lite högre grad än de som vet vad det innebär att vara politiker."


2018-01-10 Sans

Skolan behöver ett nytt paradigm

I magasinet Sans skriver tre av författarna (Inger Enkvist, Magnus Henrekson, IFN, och Martin Ingvar) till boken Kunskapssynen och pedagogiken om vad som gått fel i den svenska skolan och vad som kan göras för att vända utvecklingen. de förklarar att "möjligheterna till positiv förändring är i dag större än någonsin".


2018-01-10 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Så slipper du skattechocken

I en ledare i SvD skriver Per Gudmundson om framtidens finansiering av den offentliga sektorn. I detta sammanhang nämner han boken "Digitalization, Immigration and the Welfare State" av Mårten Blix, IFN, som visar "att konsumtionen av sjukhusvård i Sverige har stigit med mer än 35 procent de senaste två decennierna. Men antalet arbetade timmar på sjukhusen är oförändrat".


2018-01-09 Centerns Nyhetsbyrå/Hallands Nyheter

Skolans kravlöshet leder oss i fördärvet

I en ledarkrönika i Hallands Nyheter skriver Mathias Grimpe om boken Kunskapssynen och pedagogikens, red. Magnus Henrekson, IFN: "Den ger så många exempel på vad som gått fel, att skolministern för en gångs skull måste tillåta sig vara självkritisk. Den postmoderna pedagogiken drar ner skolan i fördärvet. Och ändå tillåts den fortsätta."


2018-01-09 Dagens Nyheter

Andreas Bergh: Skriva snabbt och långsamt

"Nätet ger också ett oanat stort utrymme för den kvalificerade debatten, " skriver Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, i en krönika på DN:s ledarsida. Han nämner nationalekonomer bloggen Ekonomistas  och statsvetarbloggen Politologerna som exempel på en bloggar på "god nivå".


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Per Gudmundson: Friskolorna bäst även på det omätbara

Per Gundmundson skriver i en ledare i SvD om en ny skolrapport av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN. "Ibland kommer det faktiskt någon som verkligen har granskat utfallet i skolorna och presenterar siffror. Och då visar det sig att friskolor presterar bättre än kommunala."


2018-01-09 Svenska Dagbladet

Johan Wennström: Den förmenta liberalismen har gjort Sverige hårdhjärtat

"För att den traditionella, konservativa högern ska bli en relevant röst igen, måste den hitta tillbaka till sin moraliska kompass." Det skriver Johan Wennström, IFN, på SvD Kultur. Han menar att högern inte får glömma bl.a. "att slå vakt om kunskaperna i skolan genom att återupprätta lärarauktoriteten och traditionella undervisningsmetoder".


2018-01-07 Svenska Dagbladet

”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön”

I ett debattinlägg i SvD skriver Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, om rapporten "Mer än bara prov – mjuka utfall i kommunala och fristående skolor". Han förklarar att elever i friskolor ger sina skolor högre betyg för mjuka värden som studiero, stimulans och utmaningar i jämförelse med elever i kommunala skolor.  Ingenting tyder heller på att just vinstdrivande friskolor skulle underprestera.


2018-01-07 Göteborgs-Posten

Henrekson: Pedagogerna tiger ihjäl kritiken

GP:s kolumnist, läraren Isak Skogstad, intervjuar Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Henrekson förklarar att "pedagogerna som vi kritiserar i boken är så tysta. De tiger ihjäl kritiken". Han säger bland annat att visst kan "någon forskare visa att friskolor är lite bättre, men det stora problemet är att hela systemet presterar sämre. Det är därför borgerligheten har svårt att vinna debatten om skolan".


2018-01-06 Dekonstruktiv kritik/aronflam.com

Magnus Henrekson - Sanningen om skolan

I podden Dekonstruktiv kritik med Aron Flam intervjuas Magnus Henrekson, IFN, om boken Kunskapssynen och pedagogiken. Flam skriver om intervjun: "Boken går igenom hur man lär sig saker. Det vi vet från vår egen historia och det vetenskapen bekräftar. Dessvärre verkar den svenska skolan ha bestämt sig för att göra tvärtemot de rekommendationer som Magnus och hans medförfattare förespråkar."


2018-01-05 WNPR/Connecticut's Public Media Source for News and Ideas/BBC World News

The Robot Revolution

Är du orolig för att robotar ska konkurrera ut ditt jobbt, är frågan som ställs av amerikanska WNPR i denna radiointervju. I programmet förklarar Mårten Blix, IFN, hur automatisering kan påverka sysselsättningen i Sverige och runt om i världen.


2018-01-03 Sveriges Radio/Ekonomiekot

Ny studie spräcker myten om riskkapitalister

"Folk får sluta när riskkapitalbolagen kommer in, men nya anställs inom några år" förklarar Joacim Tåg, IFN, som intervjuats av Ekot. De som faktiskt råkar illa ut är de med svagast ställning på företaget, säger Tåg och tillägger att den som har arbetsuppgifter som kan flytta till utlandet eller automatiseras löper större risk att bli arbetslös.


2018-01-02 Skolvärlden

Del 5: Så ser Skolsverige på 2017/2018

Skolvärlden har frågat ett antal personer aktiva i skolan hur de ser på skolan 2017/18. En av dessa är Robert Elg, lärare i historia och samhällskunskap och biträdande kommunombud Lärarnas Riksförbund i Malmö, som förklarar att på han önskelista för 2018 står bl.a.: "att fler läser boken Kunskapssynen och pedagogiken” (red. Magnus Henrekson, IFN).


2018-01-02 ETC

Superrika svenskar har fördubblat inkomsterna

ETC skriver i en nyhetsartikel att "de 1 000 rikaste svenskarna har  fördubblat sina inkomster sedan 2009". Daniel Waldenström, IFN, kommenterar: "En fördubbling låter rätt drastiskt. Man ska vara lite försiktig men jag har också sett en tendens till ökning i den yttersta toppen. Aktiepriserna har gått upp och det har varit en högkonjunktur de sista åren, det har gynnat kapitalägarna."


2018-01-02 Dagens Nyheter

Lars Calmfors: Arbeta längre – och börja tidigare

Lars Calmfors, IFN, skriver om pensionssystemet i en krönika på DN:s ledarsida: "Det finns kostnader för att sluta jobba som inte bärs av individen. Därför är det rätt att justera åldersgränserna." Han önskar att politikerna även ägnar uppmärksamhet åt "tidigare inträde i arbetskraften": "Lägre marginalskatter och studiemedelsregler som premierar examen vid unga år är två förslag som skulle stärka drivkrafterna för tidigare inträde på arbetsmarknaden."


2018-01-01 Sundsvalls Tidning med flera

Reglerna i debatten som ger ett bättre valår 2018

Pär Fagerström har läst Andreas Berghs debattbok som skissar på hur en bättre samhällsdebatt skulle kunna se ut. Recensionen publiceras i ett antal liberala tidningar, bl.a. Sundsvalls Tidning. Han förklarar att Bergh vill "hjälpa liberala debattörer och ledarskribenter att göra bättre ifrån sig i sina dagliga kubbningar i print och, framförallt, i sociala medier".


Aktuell forskare

Therese Nilsson

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
  • Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se