2018

Conservatives Really Are More Attractive, Study Reveals

2018-01-10 The Daily Caller

I en artikel i The Daily Caller citeras och summeras en studie av Niclas Berggren, IFN et al. Deras studie visar att politiker med högeråsikter upplevs som mer attraktiva[ än de med vänsteråsikter].

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se