2018

Holden skal utrede «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet

2018-01-11 Aftenposten

Norska Aftenposten skriver om att regeringen har tillsatt en expertgrupp som ska studera hur sysselsättningen kan öka. Professor Lars Calmfors, IFN, ingår i gruppen.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se