2018

Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”?

2018-01-15 Skola & Samhälle

Nättidningen Skola & Samhälle publicerar en artikel av Ingrid Carlgren, professor emerita i pedagogik vid Stockholms universitet. Ämnet är synen på kunskap och bl.a. referens till boken Kunskapssynen och pedagogiken (red. Magnus henrekson, IFN). Carlgren skriver: "Kritiken av kunskapssynen bygger på en rad medvetna eller omedvetna missuppfattningar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se