2018

LO och Svenskt Näringsliv i rapportkrig

2018-01-15 Dagens Opinion

Nättidningen Dagens Opinion skriver att "LO försöker i en rapport visa hur näringslivet har skapat maktkoncentrerade friskolekoncerner med hjälp av skattemedel. Svenskt Näringsliv kontrar med en rapport [författad av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN] som ska visa att friskolorna presterar bättre resultat. Almega anser att vinstbegränsningarna LO förespråkar främst gynnar de stora skolkoncernerna." 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se