2018

SNS: Inför ny fastighetsskatt

2018-01-17 SR/Dagens Eko

Höj fastighetsskatten och utred återinförandet av arvskatten. Så presenterar Ekot den rapport som Daniel Waldenström, IFN,  Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, samt Spencer Bastani, Linnéuniversitetet, författat inom ramen för SNS konjunkturråd.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se