2018

Ekonomer orsakar stort skatterabalder

2018-01-18 Dagens Industri

I en nyhetskommentar i DI sägs om den Konjunkturrådsrapport som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Det är stundtals radikala förslag som slopade ISK- konton, höjd skatt på långsiktigt sparande och sänkt kapitalskatt till 25 procent. Men de mest kontroversiella förslagen – att återinföra arvs- och gåvoskatt samt höja och förändra fastighetsskatten – kommer inte att vara aktuella på länge."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se