2018

Yup, Rent Control Does More Harm Than Good

2018-01-18 Bloomberg View

Bloomberg View skriver om hyresreglering: "Hyreskontroll har genom åren fått en särskild bogeymanstatus bland ekonomer. Assar Lindbeck [IFN ...] förklarade en gång att förutom bombning är hyreskontroll det bästa sättet att förstöra en stad.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se