2018

S måste våga använda F-ordet

2018-01-19 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena om en skatterapport författad av bl.a. Daniel Waldenström, IFN, och Åsa Hansson, affilierad till IFN: "De kommer till den bestämda slutsatsen att Sverige borde införa en fastighetsskatt." Skribenten fortsätter: "Socialdemokraternas rädsla för att uttala F-ordet förstärker istället intrycket av att valstrategin är att försöka övertrumfa högern när det gäller repression [...]. Tragiskt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se