2018

Feeling a city's economic puls

2018-01-24 Asian Scientist Magazine

Yves Zenou, Monash University och affilierad till IFN,deltog i 2017 SMU konferensen om stads- och regionalekonomi, som hölls i Singapore. Asian Scientist Magazine skriver: En stads inneboende nätverk innebär att människor, företag, byggnader och transportmedel kan få långtgående, ibland oväntade effekter på varandra.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se