2018

Kongress med tankar om framtiden!

2018-01-24 Plåt & Vent Magasinet

I en ledare skriver förbundsordförande Jörgen Rasmusson i Plåt & Vent Magasinet om årets kongress. Han hänvisar till forskning av Åsa Hansson, Lunds universitet och affilierad till IFN, som visar: "att entreprenörskap leder till positiva spridningseffekter och rent av kan betraktas som en egen tredje produktionsfaktor som skiljer sig från arbete och kapital och borde därför beskattas annorlunda".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se