2018

Skatta försiktigt

2018-01-24 Kristianstadsbladet med flera

I en ledare skriver Kristianstadsbladet med flera tidningar om en skatterapport från SNS Konjunkturråd som Daniel Waldenström, IFN, lett: "Att göra alltför drastiska förändringar och att återinföra skatter som avskaffats eller sänkts för bara några år sedan, skapar osäkerhet och gör det svårare att planera för människor och företag."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se