2018

Lighting up your Intrapreneur

2018-01-29 Delivered and more

Logistik magasinet Delivered citerar Lars Persson, IFN, avseende intraprenörskap. Enligt Persson, är intraprenörskap tämligen vanligt i Sverige, delvis på grund av den höga tilliten som finns här. “Anställda i firmor oroar sig inte för att deras idéer inte kommer att erkännas eller att ledningen tar idéerna och presentera dessa som sina egna. Detta skapar ett gynnsamt klimat för nya idéer.”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se