2018

Sverker Lindblad: Bekymmersamt om pedagogiska problem

2018-01-29 Skola & Samhälle

I nättidningen Skola & Samhälle skriver Sverker Lindblad (en refuserad artikel, tänkt som svar på Magnus Henreksons kritik att pedagoger tiger ihjäl kritiken av skolan). Lindblad skriver; "Vad jag reagerat mot är att Henrekson bortser ifrån de sociala realiteter som verkar i skolväsendet och som är av avgörande betydelse för skolans verksamhet och resultat."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se