2018

Time to stop fixating on Finland

2018-01-30 Canberra Times and more

Canberra News skriver att Australien “är fast i en gammal myt att Finland är en utbildningsutopi som Australien bör efterlikna”. Artikeln refererar till en studie av Gabriel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, et al: "Policy och pedagogik i Finland innan PISA 2000 var mer traditionell och involverade tester och prov. Finlands förändring mot en mer progressiv utbildningsmodell föregick Finlands fall i PISA".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se