2018

With Kamprad gone, will Ikea lose its compass?

2018-02-02 AFP/France 24 and more

Efter Ikea grundaren Ingvar Kamprads bortgång, citeras Magnus Henrekson, IFN, av nyhetsbyrån AFP, ”Ikea har ingen ledare” varnade näringslivsforskaren Magnus Henrekson [...] och antydde att företaget kunde tappa sin riktning utan ledare, efter Kamprads frånfall.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se