2018

Anders Jonsson: Låt akademiker jobba högre upp i åren innan de får full pension

2018-02-07 Avesta Tidning med flera

I en ledare i Avesta Tidning med flera slås fast att "vi måste arbeta längre upp i åldrarna för att få hyggliga pensioner när medellivslängden ökar". Skribenten hänvisar till förslag av Lars Calmfors, IFN: Lägre skatt och studiekostnader för den som blir klar med studierna tidigare".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se