2018

Arbetsrätten måste uppdateras

2018-02-07 Motala & Vadstena Tidning med flera

I en ledare skriver bl.a. Motala & Vadstena Tidning om LAS. Tidningen hänvisar till forskning av Per Skedinger, IFN som förklarat "att LAS innebär att “[arbetsmarknaden] förändras till förmån för personer med redan stark ställning på och till nackdel för marginalgrupper, främst ungdomar”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se