2018

2 av 10 fastighetsföretag vill slippa kollektivavtal

2018-02-13 Fastighets folket

Tidningen Fastighet folket skriver om en AER-rapport: "7 av 10 företag i fastighetssektorn är för kollektivavtal även om fackets ställning skulle försvagas, medan 2 av 10 vill slippa." Företagen lyfter fram kollektivavtalets minimilöner som ett mindre problem än vad vi hade trott, sa Lars Calmfors. IFN och ordförande för AER.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se