2018

Professor varnar: ”Den svenska modellen är hotad”

2018-02-13 Svenska Dagbladet

Lars Calmfors, IFN, uppmanar facken att bli mer flexibla för att rädda kollektivavtalen skriver SvD i samband med att en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet presenterats: "Många arbetstagare tycker inte att det är lika viktigt längre att vara med i facket, kanske för att man har blivit bortskämd och tar de fördelar som kollektivavtalen innebär för givna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se