2018

Vårdens löner måste få öka mer

2018-02-13 Altinget med flera

Nättidningen Altinget skriver om en ny rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet med Lars Calmfors, IFN, som ordförande: "Industrin ska ha lägre löneökningar och offentliganställda högre", det anser Lars Calmfors i en ny studie om effekten av sifferlösa avtal på sjuksköterskornas löner.

Läs mer i

Altinget

Vårdfokus

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se