2018

Professor vill ha sifferlösa avtal för bristyrken

2018-02-14 Publikt

Publikt, som ges ut av fackförbundet ST, skriver om en AER-rapport med Lars Calmfors, IFN, som ordförande. Publikt hänvisar till en intervju med honom i DN: Sifferlösa avtal leder till ökad lönespridning, och i viss mån till högre löner och arbetstidsförkortning, visar en rapport från Arbetsmarknadsekonomiska rådet. Modellen kan därför användas i offentlig sektor för att gynna bristyrken.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se