2018

Rent control is crippling India’s richest city

2018-02-14 14 Livemint

E-tidningen LiveMint skriver att "Mumbai är ett skolexempel på alla de dåliga sätt som hyreskontroll påverkar beboligheten i en stad”. Skribenter citerar Assar Lindbeck, IFN, “utöver bombning så är hyreskontroller på många sätt det mest effektiva sättet att förstöra en stad. ”

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se