2018

Kommunal betonar nyttan med facket

2018-02-15 Kommunalarbetaren

I en nyhetsartikel skriver Kommunalarbetaren om en paneldiskussion som anordnades i samband med att en ny AER-rapport presenterades. Lars Calmfors, IFN, talade om "fripassagerarproblemet": "Tobias Baudin håller med om att detta är en utmaning också för Kommunal."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se