2018

Den fackliga styrkan kommer med medlemmarna

2018-02-19 Dagens Arena

I en ledare skriver Dagens Arena om en AER-rapport, med Lars Calmfors (IFN) som ordförande: "Om receptet från rådet ska följas är det följaktligen främst kollektivavtalen för arbetare och i synnerhet på den privata sidan som bör tunnas ut." Tidningen avslutar: "Det handlar också om att försvara normen att det är oanständigt att vägra kollektivavtal, det vill säga att behärska den ideologiska hegemonin."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se