2018

Rapport: SD tar inte arbetarnas parti

2018-02-22 Dagens Arena

I en nyhetsartikel skriver Dagens Arena om att Sverigedemokraterna säger sig driva en politik som är arbetarvänlig. "SD ha en uppluckring och avreglering i arbetsrätten", förklarar tidningen och hänvisar till Lars Calmfors, IFN: "SD menar att förändringen skulle leda till ökad sysselsättning, något som exempelvis Lars Calmfors [...] hävdar inte stämmer. En uppluckrad LAS har inte »någon effekt på sysselsättningen och arbetslösheten totalt sett."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se