2018

Sverige står inför en befolkningskris

2018-02-26 ETC

ETC skriver att det behövs fler än 200 000 nyanställdas i offentlig sektor för att ta hand om den växande äldre och yngre befolkningen. Hur detta ska finansieras skriver ETC att "till och med ekonomiprofessor Lars Calmfors [IFN],[...] som konsekvent propagerat för sänkta löner i 25 års tid, argumenterar i den här frågan för höjda löner och höjd skatt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se