2018

De flesta trivs med sitt uppdrag

2018-03-02 Uppsala Nya Tidning

Richard Öhrvall, IFN, intervjuas i Uppsala Nya Tidning. Han har studerat hur förtroendevalda tar sig in i politiken och hur de trivs. Han säger att "de som lämnar sitt uppdrag i förtid gör det oftast för att det inte går ihop med privatlivet. Det är sällan man slutar för att man är missnöjd med själva  arbetsuppgifterna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se