2018

Maria Schottenius: Svenskt Näringsliv sänker forskare som inte levererar rätt resultat

2018-03-11 Dagens Nyheter

Maria Schottenius skriver i DN om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet läggs ner av Svenskt Näringsliv: I verkligheten är alla inte intresserade av oberoende forskning. Lars Calmfors, IFN och ordförande för AER, uttalar sig. Han säger att ”det ansågs oerhört störande att vi sa att man på sikt måste modifiera systemet”.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se