2018

Nollsummespel skapar ingen extra välfärd

2018-03-13 Hela Gotland

Fler gotlänningar är fel fokus för Region Gotland. Det viktigaste måste vara att göra ett gott jobb för de medborgare som Regionen redan har, skriver HelaGotland i en ledare. Tidningen hänvisar till en artikel av Andreas Bergh, IFN, i Dagens Samhälle: "han [...] fångar slöseriet i denna ordning mycket tydligare än jag själv har lyckats med".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se