2018

Ingen katastrof för Sverige att Nordea flyttar

2018-03-15 Expressen

Expressen undrar om Sverige skulle gynnas av att gå med i bankunionen, som Liberalerna hävdar? Expressen skriver: "Lars Calmfors [IFN] varnade redan i höstas för en snabb anslutning till bankunionen. Risken för att bankerna i Sydeuropa ska gå omkull är fortfarande ”högst påtaglig”, och därmed skulle Sverige tvingas köpa ut andra länders illa skötta banker med svenska skattepengar.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se