2018

Han är rätt man att reformera Sverige

2018-03-18 Expressen

Partierna behöver en Hasslerkommission för att hitta en reformkonsensus, skriver Gunnar Wetterberg i Expressen. I sammanhanget lyfter Wetterberg fram Assar Lindbeck, IFN och SU: "Assar Lindbeck står inte bara för en framstående vetenskaplig gärning, utan har också tagit ett stort ansvar för att utmana politiken med skarpa analyser. Nationalekonomer har inte alltid rätt, men de kan ofta hjälpa till med att lyfta fram och belysa viktiga val. John Hassler närmar sig helheterna på ett sätt som påminner om Lindbeck."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se