2018

Ledare: Peter Wolodarski: Mellanmjölken blir sällan en toppnyhet

2018-03-18 Dagens Nyheter

I en ledare skriver Peter Wolodarski, DN, om undersökande journalistik och faktakoll: "För att minimera fel och ge en så korrekt bild som möjligt, har DN engagerat två forskare med lång erfarenhet av att granska statistik och samhällsvetenskapliga studier – nationalekonomerna Lars Calmfors och Laura Hartman. Båda har i uppdrag att läsa samtliga utkast till artiklar och komma med övergripande synpunkter på metod, urval och slutsatser."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se