2018

Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckande

2018-03-21 SR/Vetandets värld

Jonas Vlachos, Stockholms universitet och affilierad till IFN, är en av de som intervjuas i Vetandets värld. SR skriver: "Betygssystemet i skalan A-F fokuserar på elevernas misslyckanden – eftersom en låg prestation i en del av ett ämne inte kan vägas upp av en bättre prestation i andra delar."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se