2018

Städa upp i löneröran

2018-03-22 Jönköpings-Posten

I en ledare skiver Jönköpings-Posten: "Det LO och regeringen missar är att de ingångsjobb som AER [med Lars Calmfors och Per Skedinger, IFN] förespråkar skulle gynna arbetsmarknaden som helhet. Sveriges höga ingångslöner har tvingat bort många lågkvalificerade jobb, vilket ökar arbetsbördan för anställda med högre utbildning och mer avancerade arbetsuppgifter."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se