2018

Lägre löner för fler jobb

2018-03-23 Norrköpings Tidningar

I en ledare skriver Norrköpings Tidningar om att Arbetsmarknadsekonomiska rådet ska läggas ner. "För tre år sedan satte Svenskt Näringsliv upp det Arbetsmarknadsekonomiska rådet, med professorn Lars Calmfors som ordförande. Rådet skulle få verka fritt utan påtryckningar och få komma fram till vilka slutsatser som helst.Ja, så vida man inte råkade tycka annorlunda än Svenskt Näringslivt."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se