2018

Repliker. ”Glokala företag skapar jobb och robusta regioner”

2018-03-26 Dagens Nyheter

I en replik till ett debattinlägg av bland andra Magnus Henrekson, IFN, skriver forskaren Bengt Johannisson att "forskarna gör det dock lätt för sig genom att teckna en ofullständig bakgrund till sitt resonemang". Johannisson skriver att "globaliseringstrategin är här alltså defensiv. Den globaliseringsstrategi för ”born global” som IFN-forskarna lyfter fram är den rakt motsatta, alltså direkt offensiv."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se