2018

Finland bygger framtidsskola – och riskerar ras i Pisa

2018-04-01 Svenska Dagbladet

I en intervju i Svenska Dagbladet förklarar Gabiel Heller Sahlgren, affilierad till IFN, "Finland är inne på fel spår med sin nya läroplan. Redan i Pisaprovet 2009 började Finland sjunka från den absoluta topplacering landet låg på vid millennieskiftet".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se