2018

Matcha det löftet med en bra jobbpolitik

2018-04-04 Borås Tidning

I en ledare skriver Borås Tidning om Alliansens löfte att lägga ner Arbetsförmedlingen och hur jobb kan skapas. Skribenten skriver att "mycket talar dock för att etableringsjobben inte blir någon framgång, vilket Lars Calmfors [IFN] samma dag förutspår på DN:s ledarsida. En hel del tyder på att reformens konstruktion motverkar sitt syfte."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se