2018

Rensa ut flummet en gång för alla

2018-04-04 Liberala Nyhetsbyrån/ Norra Västerbotten med flera

I en ledare skriver Joakim Broman, LNB, om skolans problem: "I boken Kunskapssynen och pedagogiken redogör bland andra professor Magnus Henrekson [IFN] för den postmoderna kunskapssyn som under decennier präglat den svenska skolan. Det är ett pedagogiskt paradigm som innebär att elever ska lära sig ”samtala om” och ”uttrycka och värdera” åsikter i stället för objektiv fakta."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se