2018

Arbetslösheten kan inte förmedlas bort

2018-04-05 Barometern

I en ledare skriver Barometern att "Diskussionen om Arbetsförmedlingen riskerar att ta fokus från det som verkligen stänger ute människor från arbetsmarknaden: Sveriges höga ingångslöner. På tal om privata arbetsförmedlare hänvisar tidningen till Lars Calmfors, IFN: inte heller internationella utvärderingar ger stöd för att privata aktörer generellt fungerar bättre.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se