2018

Ekonomistudion: Så stor kan en medborgarlön bli

2018-04-05 Dagens Industri

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, är en av gästerna i DI Ekonomistudio. Bergh förklarar att synens på medborgarlön egentligen inte skiljer vänster- och högersidan så mycket åt: "de flesta är beredda att ge bort. Så grundfrågan är vad man ska göra med den som kan men inte vill försörja sig av egen maskin, ska man sätta den i tvångsarbete eller låta den svälta ihjäl."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se