2018

Bvc förbättrade både hälsa och livschanser

2018-04-18 Vårdfokus

Vårdförbundets tidning Vårdfokus skriver om forskning av bl.a. Therese Nilsson, IFN, som presenterats på ett seminarium på SNS: "Minskad spädbarnsdödlighet, bättre läs- och skrivkunnighet och ökad livslängd. Det blev resultatet av det första försöket med gratis spädbarnsvård i Sverige på 1930-talet. Mest gynnades utsatta barn."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se