2018

Ledare: Vinstfrågan ett cyniskt maktspel

2018-04-18 Norra Västerbotten

I en ledare skriver Norra Västerbotten om vinst i välfärden och hänvisar till två IFN-forskare, Henrik Jordahl och Gabriel Heller Sahlgren: De har "undersökt den bärande idén till Reepalu-utredningen: påverkar vinster kvaliteten negativt på skolområdet? I Dagens industri (27/3 2018) berättar de om sina resultat. Svaret är nej."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se