2018

Tyst i klassen!

2018-04-18 Östra Småland

Nils Fredrik Aurelius, tidigare riksdagsman (M) skriver om ordning och reda i skolan i en krönika på ledarsidan i Östra Småland. Han hänvisar till boken Kunskapssynen och pedagogiken med Magnus Henrekson, IFN, som redaktör: "Den som vill argumentera för att ordning och reda är en förutsättning för effektiv inlärning kan hämta argument från hjärnforskaren Martin Ingvar" (i boken Kunskapssynen och pedagogiken).

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se