2018

Lär av Robin Hood, Magdalena Andersson!

2018-04-19 Dagens Arena

Nordic Economic Policy Review (NEPR) presenterade nyligen sin årliga rapport. Om detta skriver Dagens Arena: "Ett bra första steg för att minska inkomstklyftorna skulle vara en reformerad fastighetsskatt. Anders Borg, Bo Lundgren, Lars Calmfors (IFN), John Hassler, Stefan Ingves, Ola Pettersson, Sandro Scocco, SNS-ekonomerna, Nordea, Ekonomistyrningsverket, Konjunkturinstitutet, OECD …"

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se