2018

Offentlig välfärd motverkar inkomstskillnader

2018-04-19 Dagens Nyheter

DN ekonomi skriver om ett seminarium om ökade inkomstskillnader: "Enligt forskningen bidrar offentliga välfärdstjänster som erbjuds alla invånare på lika villkor, oavsett deras inkomster, till en jämnare fördelning." Lars Calmfors, IFN, förklarade att: "detta är ett argument emot höjda avgifter på offentliga tjänster. Om man höjer dem skulle mycket av den utjämnande effekten försvinna".

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se