2018

Tilliten minskar både mellan befolkningarna och eliten och mellan medlemsländer

2018-04-20 Respons

I Respons nr 2/2018 recenseras boken Tiiliten i EU av Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski & Lars Oxelheim (red.). Den senare är affilierad till IFN. Respons skriver: "Oavsett om utvecklingen går mot fördjupat samarbete eller status qou är tilliten, både medlemsländerna emellan och medborgarnas tillit till EU:s institutioner, en av unionens viktigaste frågor att hantera de närmaste åren."

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se