2018

What Do US Tax Cuts Mean for Global Investors?

2018-04-20 Family Wealthreport

Författaren till denna text i Family Wealthreport ställer frågan i vilken utsträckning skattesänkningar som sjösattes sent under 2017 givit effekt på marknaderna. Han hänvisar till en studie av Alexander Ljungqvist, affilierad till IFN och Smolyansky, som funnit få bevis för att sänkt företagsskatt mellan 1970 och 2010 gav fler jobb eller högre inkomster, förutom under djupa lågkonjunkturer.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se