2018

Forskning: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

2018-04-25 fPlus

Svenskt Näringslivs nyhetsplattform fPlus har intervjuat Per Skedinger, IFN, om turordningsrglerna i LAS. "Förslaget om att avskaffa tvåundantaget skulle medföra avsevärda negativa effekter i form av minskad produktivitet och minskad personalomsättning samt ökad sjukfrånvaro" säger Skedinger.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se